Extra oefenruimtes in MPI

MPI De Dageraad is dit schooljaar gestart met drie soemoes, of sociaal-emotionele oefenruimtes. Kinderen die nood hebben aan extra zorg en structuur kunnen hier terecht wanneer het hen even moeilijk gaat.

In MPI De Dageraad in Kortessem, een school voor buitengewoon onderwijs, stelden leerkrachten vast dat hun aanpak niet baatte voor een bepaalde groep leerlingen. De school telt momenteel 156 leerlingen tussen 2,5 en 14 jaar met leerproblemen of een mentale handicap. “Het probleem situeert zich vooral bij de leerlingen van de onderwijstypes 1 en 8, met een lichte mentale handicap of leerstoornissen”, vertelt zorgcoördinator Marijke Bleus. “Een analyse van onze leerlingenpopulatie leerde ons dat de groep leerlingen met een problematische opvoedingssituatie, uit sociaal zwakkere gezinnen of geplaatste kinderen, de laatste drie jaar aangroeide met 15 procent.”

Veel van deze leerlingen hebben naast hun leerstoornis of mentale handicap ook nog sociaal-emotionele problemen. “Zo merken we dat sommige leerlingen op maandag moeilijk aan leren toekomen, omdat ze telkens moeite hebben om zich opnieuw aan te passen aan de schoolstructuur.”

Om hier op in te spelen, startte De Dageraad dit schooljaar met de uitbouw van drie soemoes of sociaal-emotionele oefenruimtes. Enerzijds gaat het om een aparte speelplaats en refter, waar leerlingen terechtkunnen die het moeilijk hebben met drukte. “De begeleidende leerkracht kan hen dan extra emotionele ondersteuning of aandacht geven, en gerichter werken rond bijvoorbeeld omgangsvormen.” Ook een soemoe-klasje werd in het leven geroepen.

Met 3.750 euro steun zal MPI De Dageraad de drie soemoe-ruimtes verder inrichten met allerlei duurzame materialen. “Ons soemoe-klasje is een kleine ruimte, die gezellig ingericht is met een zetel en een terrarium met schildpadjes. De kinderen kunnen hier te allen tijde terecht. Ze mogen kiezen om even met rust gelaten te worden en stoom af te laten, ofwel krijgen ze van mij individuele begeleiding. Ik merk dat veel leerlingen soms even nood hebben aan een goed gesprek.” Ook voor de leerkrachten in de klas is dit een hulpmiddel, want zij kunnen hun aandacht blijven verdelen over de andere leerlingen, terwijl de leerling die het even moeilijk had individuele begeleiding krijgt.

“Leerlingen die het moeilijk hebben mogen zich even afzonderen”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio