Kunst voor kansarme kinderen

Kinderen uit Meulenberg laten proeven van creatieve activiteiten, in de hoop dat ze de weg vinden naar een muziek- of tekenacademie. Dat is de opzet van het nieuwe Arte-project van de vzw Buurtopbouwwerk Meulenberg, in samenwerking met het gemeentelijk schoolopbouwwerk.

In de Houthalense wijk Meulenberg is 80 procent van de kinderen en jongeren van Turkse of Marokkaanse origine. Al meer dan dertig jaar werkt Carmen Maiquez van het buurtopbouwwerk hier samen met de wijkbewoners rond allerhande thema’s. Het Arte-project werd ingediend door de vzw Buurtopbouwwerk Meulenberg en beoogt een ruime en toegankelijke kennismaking met kunst, die aansluit bij de belevingswereld van kansarme kinderen. Door deze vrijetijdsbesteding worden kinderen aangezet om méér de Nederlandse taal te spreken. Hierdoor verhogen hun slaagkansen in het onderwijs.

“Onze sterkte is dat onder het dak van het buurthuis een grote verscheidenheid aan werkingen schuilgaat, zoals ook het schoolopbouwwerk”, vertelt Maria Alfarano. “Hierdoor wordt een probleem integraal aangepakt.”

Ook vele jaren na de eerste migratiegolven, blijft taalstimulering een van de belangrijkste pijlers van het schoolopbouwwerk. Dat gebeurt zowel bij kleuters als bij ouderen.

Daarnaast zet het buurthuis ook projecten op voor volwassenen en senioren, verdedigen ze de belangen van de wijk bij de sociale huisvestingsmaatschappij, en lopen allerlei projecten om de sociale leefbaarheid te verbeteren, zoals onder meer het project met de buurtvaders.

Slechts weinig kinderen in Meulenberg besteden hun vrije tijd op een creatieve manier. Dit Arte-project wil daar met 3.990 euro steun van Een Hart voor Limburg verandering in brengen. “We zullen de kinderen van het derde tot zesde studiejaar laten kennismaken met tekenen, muziek, dictie, drama, enz”, vertelt Inky Petrlic, die momenteel stage loopt bij de vzw. “Tegelijk betrekken we ook de ouders bij het project, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen op een tentoonstelling met werk van hun kinderen. Op die manier confronteren we de ouders met voor hen onbekende talenten van hun kinderen, en proberen we hen te doen inzien dat kunst een nuttige vrijetijdsbesteding is.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio