Kids met communicatieprobleem

De vzw Kids biedt aangepast onderwijs, begeleiding en/of revalidatie aan kinderen en volwassenen met een communicatieprobleem. Met de steun van Een Hart voor Limburg kan Kids het gehoor van kinderen met gehoorproblemen nog beter trainen.

p>Kids startte ruim 150 jaar geleden met de begeleiding van slechthorende en dove kinderen, en later ook volwassenen. Een tweede doelgroep nu zijn kinderen met normale kennis en vaardigheden, maar wel met een spraak- of taalstoornis. Sinds vijftien jaar biedt Kids ook specifieke training voor autistische kinderen en jongeren. Alles samen gaat het om 1.000 personen. Naast de hoofdzetel aan de Borggravevijverstraat in Hasselt telt Kids ook vestigingen elders in Hasselt en een tehuis voor 33 gasten in Wolfsdonk.

“Kind & Gezin onderzoekt het gehoor van alle kinderen binnen de zes weken na de geboorte. Op die manier kunnen kinderen snel een hoorapparaat krijgen. Bovendien krijgen ook meer en meer dove kinderen een cochleair implantaat. Daarbij wordt een deel van het hoorapparaat in het slakkenhuis ingebracht. Voor beide groepen is na het inbrengen van het gehoortoestel training erg belangrijk. Dankzij Een Hart voor Limburg kunnen we in Kids een variatie aan oefenmogelijkheden aanbieden: voor de kleintjes speelse tuigen die met licht of trillingen het geluid ondersteunen, voor de grotere specifieke softwareprogramma’s om klankverschillen te trainen. Het gaat om gespecialiseerd trainingsmateriaal, dat we soms in het buitenland moeten aankopen. We kiezen voor mobiele oplossingen, omdat we ook trainingen op verplaatsing geven.”

Met de 3.700 euro EHvL-steun koopt de vzw Kids materiaal aan om het gehoor van kinderen met een hoorapparaat te trainen. “Voor kleine kinderen gaat het om speeltuigen die bij het produceren van geluid ook licht maken en/of gaan trillen”, legt Leo De Raeve uit. “Het zien of voelen ervan vestigt extra de aandacht op het geluid. Voor grotere kinderen kopen we softwareprogramma’s die specifiek het gehoor op klankverschillen trainen. Deze software komt wel uit andere talen, maar is voor ons werk toch heel goed bruikbaar. We kiezen voor een grote variatie. Dat maakt elke training boeiend en biedt de mogelijkheid om voor elk kind oefeningen op maat te ontwikkelen.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio