Intercultureel kinderdagverblijf

Op de grens van Winterslag en Boxbergheide ligt kinderopvang Winnie-Tooh, dat sinds 2007 onderkomen vond in een gebouw van de stad. Na jarenlang ijveren, is het resultaat een opvang waar de diversiteit wordt gekoesterd en waar ook de ouders een spontaan aanspreekpunt vinden.

“In Genk West was er lange tijd een leemte op vlak van opvang voor kinderen tot 3 jaar oud, voorschoolse opvang zeg maar”, vertelt coördinatrice Ann Boelen. “Heel wat ouders die een opleiding wilden volgen of gaan werken, konden dat hierdoor niet. Vanuit de omliggende wijken Winterslag, Boxbergheide en Bokrijk zijn vervolgens 22 sleutelfiguren aangesproken, allemaal vrouwen die bij deze problematiek betrokken waren. Ze hebben met ondersteuning van de wijkmanager een projectgroep gevormd om een kinderdagverblijf te realiseren met een intercultureel karakter. Ze zijn gaan kijken in Anderlecht en Gent hoe dat daar in de praktijk gebeurde. Na een proces van jaren is onze vzw uiteindelijk in 2005 boven de doopvont gehouden en kwam er een erkenning door Kind & Gezin. Vorig jaar vonden we een onderkomen in een polyvalent gebouw van de stad.”

Winnie-Tooh heeft een erkenning voor 23 opvangplaatsen. “Wat ons anders maakt dan andere kinderdagverblijven, is het interculturele aspect dat we koesteren”, stelt Boelen. “Niet alleen bij de kinderen, maar ook bij onze negen personeelsleden en onze raad van bestuur zijn de verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Dat evenwicht zorgt voor een gezonde wisselwerking en is ook een afspiegeling van het leven buiten deze muren.”

Het kinderdagverblijf Winnie-Tooh ontvangt 6.500 euro en wil daarmee een ouderwerking realiseren met een multicultureel karakter. “Met de ouders bestaan er heel wat informele contacten, bijvoorbeeld tijdens het brengen en afhalen van de kindjes. Maar we zouden daarnaast ook een gestructureerde ouderwerking op poten willen zetten waarin we bijvoorbeeld ontmoetingsmomenten kunnen organiseren met sprekers. Dat biedt een kans om informatie uit te wisselen over vragen rond opvoeding waar de ouders anders misschien moeilijker mee naar buiten zouden komen. Daarnaast willen we ook filmmateriaal aankopen om hen te tonen hoe hun kinderen zich hier amuseren."


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio