Ethiek-prijs voor afgestudeerden hogescholen

Rotary Bilzen gaat op het einde van dit academiejaar een prijs voor ethiek uitreiken aan telkens één afgestudeerde van alle departementen van de Provinciale (PHL) en van de Katholieke Hogeschool (KHlim).

“De prijs is bedoeld voor studenten die in hun houding het duidelijkst een ethische reflex tonen, of die een ethische invalshoek in hun eindverhandeling promoten”, zegt Paul Vanbergen van Rotary Bilzen. “We willen de prijs voortaan jaarlijks uitreiken. Dit jaar kiezen we voor het thema ‘ethiek in de zakenwereld’. Ook wij hebben de laatste maanden verbijsterd staan kijken naar de financiële wereld, met name in de Verenigde Staten, waar zelfs luchtbellen als blinkende cadeaus werden verpakt en verhandeld. De degelijkheid is zo ver weggegleden dat zelfs banken elkaar niet meer vertrouwen. Vanuit Rotary willen we jonge afgestudeerden wijzen op fatsoen en eerlijkheid in het zakendoen.”

André Renard

De officiële naam voor de nieuwe prijs is ‘Prijs voor ethiek André Renard’. “Tongenaar André Renard - die intussen helaas is overleden - is de man die in 1987 onze Rotary-afdeling stichtte”, zegt Paul Vanbergen. “Voor hem was ethiek, naast vriendschap en dienst aan de gemeenschap, één van de pijlers van onze serviceclub. Hij vond het onze taak om ook onze eigen zakenwereld een volwassen geweten voor te houden.”

Rotary trekt wel de krijtlijnen voor de prijs, maar zal zelf geen studenten selecteren. “Dat laten we over aan de examencommissies, met mensen van de hogescholen zelf.”

De financiële som die de laureaten krijgen, is trouwens veeleer beperkt. “De ethiek-prijs is 125 euro waard, meer willen we niet. Hij is vooral bedoeld als aanmoediging, en als eretitel. We weten uit ervaring dat dit soort erkenningen een belangrijke troef vormen op het cv van jonge mensen als ze gaan solliciteren. Een te groot bedrag zou trouwens indruisen tegen de filosofie van de prijs”, zegt Paul Vanbergen nog.

JaC


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio