Politie bundelt regels voor aangename buurt

De lokale politie Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken heeft een nieuwe brochure uitgebracht: ‘Spelregels van de politiezone voor een aangename, propere en veilige buurt’. Om het geheel luchtig te houden, zijn de teksten geïllustreerd met cartoons van Truienaar Dré Mathijs.

Vorig jaar september keurden de gemeenteraden van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom het overkoepelende politiereglement goed waardoor het grensoverschrijdend van toepassing is. Het reglement houdt rekening met het nieuwe milieuhandhavingsdecreet en nieuwe vormen van openbare overlast. Overtredingen op dit politiereglement worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

“Dankzij de GAS krijgen gemeenten meer autonomie om overlast aan te pakken en kunnen ze kordater optreden en op een snelle manier op gemeentelijk niveau straffen”, zegt korpschef Philip Pirard. “Zo blijft de zogenaamde kleine criminaliteit toch niet onbestraft en wordt het gevoel van straffeloosheid de kop ingedrukt. Dankzij de GAS kunnen gemeenten geldboetes opleggen en zijn ze niet langer afhankelijk van de parketten voor het vervolgen van de inbreuken, noch van de strafgerechten voor het opleggen van de straffen.”

Rekening houdend met de aard van het misdrijf kan de boete oplopen tot 250 euro voor meerderjarigen en 125 euro voor minderjarigen vanaf de leeftijd van zestien jaar. JCr/DHuDe brochure kan op www.politie-sint-truiden.be, www.politie-gingelom.be en www.politie-nieuwerkerken.be gedownload worden. U kunt ook een papieren versie van de brochure aanvragen bij Eef L’hoest op 011/70.19.03 of via communicatie@poltrudo.be.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio