Resultaten van het onderzoek 'Grenzeloos Limburg'

Print
Zowel België als Nederland heeft een provincie Limburg. In deze beide provincies wonen in totaal bijna 2 miljoen mensen.

Hebben zij wel een (grensoverschrijdend) Limburggevoel of voelen zij zich in eerste instantie Nederlander/Vlaming?
Maken zij veel gebruik van voorzieningen in het aangrenzende buitenland? Hoe kijken Limburgers aan tegen samenwerken? En, willen zij meer weten over zaken die ‘over de grens’ spelen?

Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen is op initiatief van de beide provinciebesturen en de regionale dagbladen Limburgs Dagblad, Dagblad de Limburger en Het Belang van Limburg, het onderzoek 'Grenzeloos Limburg' uitgevoerd.

Hier zijn de resultaten van dit onderzoek:

Limburggevoel Onder Belgische Limburgers is het gevoel Limburger te zijn sterker dan onder Nederlandse Limburgers. Naar regio valt op dat met name in Nederlands Noord-Limburg dit Limburggevoel minder sterk is dan in overige regio’s.

Belgische Limburgers zijn vaker trots op Limburg dan Nederlanders. Met name in de regio’s Maasland en Zuid-Limburg is dit gevoel sterk. In Nederlands Limburg zijn de gevoelens van trots het sterkst in de Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht/Heuvelland.

Zowel Belgische als Nederlandse Limburgers wonen graag in Limburg vanwege hun Limburgse afkomst, het landschap/natuur en de Limburgse eigenheid. Maar ook de woonomgeving en sociale banden spelen een rol. De kansen op de arbeidmarkt en het opleidingsaanbod worden het minst vaak genoemd. Deze twee zijn, samen met het cultuuraanbod, ook meteen de meest genoemde redenen om Limburg eventueel te verlaten. Meer dan de helft van de inwoner ziet echter geen enkele reden om uit Limburg weg te trekken.

Zowel Belgische als Nederlandse Limburgers zien de provincie Limburg vooral als gastvrij en gezellig en een aangename plaats om te wonen. Net als bij de typering van de provincie komt ook naar voren dat de Limburgers gastvrij en gezellig zijn. Bij de Belgische Limburgers komt spontaan op de derde plek en bij de Nederlandse Limburgers honkvast.

Grensoverschrijdende samenwerking

Belgen gaan vaker naar Nederlands Limburg dan andersom. Dit is met name het geval voor winkelen en het kopen van levensmiddelen. Belgen werken ook vaker in Nederlands Limburg, met name in de regio Maasland zijn er relatief veel forenzen richting Nederland.
Men ziet in het algemeen vooral kansen voor samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg op het gebied van cultuur, toerisme en economie. Nederlanders zien een stuk vaker kansen voor samenwerking in het kader van welzijn en gezondheidszorg en onderwijs.

Grensoverschrijdende informatiebehoefte

Belgen lezen vaker een van de regionale dagbladen, zij hebben ook meer behoefte om over Nederlands Limburg te lezen dan Nederlanders over Belgisch Limburg. In het algemeen willen beide groepen inwoners vooral lezen over regionale evenementen, toerisme en recreatie over de grens. Nederlanders hebben duidelijk vaker behoefte aan informatie over gezondheidzorg dan Belgen.

De specifieke resultaten leest u verder op deze pagina's

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio