Dynamische borden in zone 30 aan scholen

Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits trekt 5 miljoen euro uit om de 165 resterende zones 30 aan scholen op gewestwegen versneld te voorzien van dynamische borden.

wverhaert

Slechts 4 procent van de automobilisten houdt zich aan de snelheidslimiet in een zone 30. "Dynamische borden hebben het voordeel dat de snelheid in functie van het tijdstip van de dag kan worden aangepast", argumenteert Crevits. "De snelheid kan dan beperkt worden in functie van de noodzaak."

"Dit zorgt voor een groter draagvlak bij de bestuurders om zich aan de snelheidsbeperking te houden op die momenten dat het ook echt nodig is. De verkeersveiligheid aan scholen wordt zo verhoogd. Zo’n borden zijn duidelijk zichtbaar en ze zorgen ervoor dat de snelheidsbeperking geldt op de tijdstippen dat het ook echt nodig is."

165 zones

Een dynamisch bord bestaat uit kleine lampen (LED's) die van op afstand of door programmering vooraf aangestuurd worden. De snelheidsbeperking van 30 km/u wordt dan alleen aangeduid als de leerlingen onderweg zijn van en naar school. Op andere tijdstippen, in het weekend en tijdens schoolvakanties kan het bord ofwel worden uitgezet zodat de gewone snelheidslimiet van 50 of 70 km/u geldt, ofwel kan een andere aangepaste snelheidslimiet op het bord worden aangegeven.

Momenteel zijn er al 295 schoolomgevingen langs gewestwegen voorzien van dynamische borden. Minister Hilde Crevits wil de vaste borden in de resterende 165 zones nog dit jaar vervangen door dynamische borden.

De grootste inhaalbeweging zal moeten gebeuren in Oost-Vlaanderen. De kostprijs wordt geraamd op 5 miljoen euro.