Eén op vier Limburgse gezinnen vraagt studietoelage aan

Limburg spant de kroon inzake het aanvragen van de vernieuwde studietoelagen. 25 procent van de Limburgse gezinnen met schoolgaande kinderen heeft al een aanvraag voor een studietoelage ingediend, meldt Ludo Sannen (sp.a).

kscherpenberg

Sinds dit schooljaar is het stelsel van de studietoelagen helemaal hervormd: de bedragen werden opgetrokken, de inkomensgrenzen werden aangepast en de individuele dossiers werden vervangen door gezinsdossiers. De belangrijkste wijziging was dat er nu ook schooltoelagen kunnen worden uitgekeerd voor leerlingen in het lager onderwijs en zelfs voor kleuters. Ludo Sannen, fractieleider van de sp.a in het Vlaams parlement en onderwijsspecialist van die partij, kon de eerste cijfers over de aanvragen van de studietoelagen inkijken.

In heel Vlaanderen werden tot nu toe 268.396 aanvragen ingediend. 42.656 daarvan kwamen uit Limburg en daar waren 22.603 gezinsdossiers bij.

Boven gemiddelde

Met 25,5 procent aanvragers bij de gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs, ruim 24,5 procent voor het lager onderwijs en ruim 20,5 procent voor het kleuteronderwijs, zit Limburg een eind boven de Vlaamse gemiddelden van 22,5, 20,5 en 17 procent. Toch zijn in Limburg al 75 procent van de aanvragen afgehandeld of in behandeling.

Wie nog geen aanvraag heeft ingediend kan dat nog altijd, verwittigt Sannen nog. Studie- of schooltoelagen voor het schooljaar 2008-2009 kunnen worden aangevraagd tot de laatste dag van het schooljaar, 30 juni 2009.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio