Al vier honden dood door vergiftigd aas in Sint-Truiden

Richard Masset uit Velm heeft bij de politie klacht neergelegd tegen onbekenden. Aanleiding is de dood van zijn zwarte labrador.

wverhaert

Tijdens een wandeling door velden in zijn buurt werd de hond plots ziek. Brembol wankelde op zijn poten en vertoonde schuimbekkend braakneigingen. De inderhaast opgeroepen dierenarts kon het dier enkel nog met een spuitje uit zijn lijden verlossen. De hond had in het veld vergiftigd aas opgegeten.

Richard wil met zijn verhaal naar buiten komen om andere hondenliefhebbers te waarschuwen.

“Intussen weet ik dat dit geen alleenstaand geval was. Er zijn al een zestal gelijkaardige gevallen bekend: voor twee honden kwam de hulp op tijd, de andere vier waren al dood of kregen net als mijn hond een spuitje. Hier moet zonder twijfel kwaad opzet in het spel zijn,” meent Richard.

Dierenarts Gillet uit Gingelom bevestigt zijn verhaal. In zijn praktijk werden twee getroffen dieren behandeld. Voor één hond was de overdosis Temic fataal.

Volgens Richard moeten de schuldigen bij de jagers gezocht worden. “Ik weet uit goede bron dat in deze streek heel wat vossen leven. En die kunnen op weinig sympathie rekenen bij de jagers.”

Spelende kinderen

Wandelaars houden honden best aan de leiband en kijken goed uit of het dier ergens een stukje worst, vlees of vetbollen vermengd met het gif vinden. Het risico dat ook spelende kinderen in aanraking komen met het gif is niet denkbeeldig.

Op de dienst toxicologie van de faculteit diergeneeskunde is Temic geen onbekende. Het product wordt gebruikt in de bieten- en sierplantenteelt tegen bladluizen, bietenvlieg en aaltjes. Het behoort tot de meest giftige verdelgingsmiddelen (klasse A) en mag enkel verkocht worden aan vaklui.

Jozef CROUGHS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio