Meer informatie over gsm-straling voor consument

Het Vlaams Parlement heeft woensdag beslist dat het de consument beter zal informeren over de gevaren van gsm-straling. Daarvoor heeft het parlement een voorstel van resolutie unaniem goedgekeurd.

ikerremans

De resolutie zegt niet dat de schadelijkheid van gsm- of andere stralingen bewezen is, maar acht het wel noodzakelijk dat de bevolking beter beschermd en geïnformeerd wordt.

Strenger

De resolutie vraagt aan de Vlaamse regering om de federale stralingsnorm van 20 V/m (Volt per meter) te veranderen naar een strengere 3 V/m (met een bijkomende streefwaarde van 0,6 V/m).

Verder zegt de resolutie ook dat er meer informatie moet zijn over het plaatsen van gsm-masten en dat het zogenoemde voorzorgprincipe moet gelden. Het is ook noodzakelijk dat er meer wetenschappelijk onderzoek komt en dat hoogspanningslijnen ondergronds worden aangelegd.

Meer over Vlaams Parlement