Decreet met "amendement-De Gucht" goedgekeurd

Open Vld heeft vandaag in het Vlaams Parlement een wijziging van het Vlaams gemeentedecreet voorgesteld. Het amendement is goedgekeurd. De oppositie verdenkt de liberalen ervan dat ze daarmee hun vicepremier Karel De Gucht willen bevoordelen. Ook de coalitiepartners vertrouwden het zaakje niet.

ikerremans

Woensdag stemde het Vlaams Parlement over een aanpassing van het gemeentedecreet. Na de bespreking diende Open Vld een opmerkelijk amendement in. Dat moet ervoor zorgen dat een Europees commissaris zich kan laten vervangen als gemeenteraadslid gedurende de tijd dat hij zijn Europees mandaat uitvoert.

De meerderheidspartijen stemden voor, op enkele onthoudingen na. De oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen!, LDD en N-VA stemden tegen het amendement.

Gemeenteraad

Huidig vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) zou in het najaar zijn ministerpost opgeven en verhuizen naar de Europese Commissie. De Gucht is momenteel ook burgemeester van Berlare in Oost-Vlaanderen, maar laat zich daar, wegens zijn ministerpost, vervangen. De Gucht is wel voorzitter van de gemeenteraad in Berlare.

Door de wijziging, kan De Gucht toch meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Als zijn Europees mandaat in 2014 afloopt, kan hij opnieuw in de gemeenteraad gaan zetelen.

'A la tête du client'

"Dit is wetgeving à la tête du client", zei Joris Van Hauthem van Vlaams Belang. Ook Groen! reageerde verbaasd. "Dit zo op het laatste moment indienen is echt iets wat niet kan", zei Jef Tavernier.

Niet alleen de oppositie, maar ook de coalitiepartners stelden zich vragen. Bij CD&V benadrukt men dat het initiatief enkel van Open Vld kwam.

"Er zijn pas in 2012 gemeenteraadsverkiezingen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een Europees commissaris, die boven de partijpolitiek verheven moet zijn, deel gaat nemen aan lokale verkiezingen en daarvoor campagne gaat voeren", zei Bart Martens van sp.a.

Tweede lezing

Toch stemden de coalitiepartners uiteindelijk voor. "Vreemd, er waren nochtans kritische geluiden te horen bij de coalitieparnters sp.a en CD&V", reageerde Jef Tavernier (Groen! ). Joris Van Hauthem van Vlaams Belang vroeg nog om een tweede lezing. De eindstemming over de decreetswijziging is daarmee uitgesteld.

Meer over Open VLD