Ontwerp-Franchimont wordt opnieuw ingediend

Senator Hugo Vandenberghe (CD&V) dient het ontwerp-Franchimont opnieuw in bij de Senaat. Dat ontwerp hervormt de hele strafprocedure. Het geeft verdachten meer rechten in alle onderzoeken en maakt onderzoeksdaden die onwettig gebeurd zijn volledig nietig.

ssimons

Het ontwerp werd tijdens de vorige legislatuur al goedgekeurd door de Senaat, maar het strandde in de Kamer onder meer op impuls van Tony Van Parys (eveneens CD&V), die nu collega-senator van Vandenberghe is. Van Parys en met hem de toenmalige Kamercommissie Justitie vonden dat de strafprocedure te complex wordt door het ontwerp-Franchimont en dat verdachten te veel rechten krijgen.

Vandenberghe dient het ontwerp nu opnieuw in omdat voormalig justitieminister Jo Vandeurzen dat had gesuggereerd. “Er kan wel nog een en ander veranderd worden”, zo luidde het dinsdag in de Senaat.

JDW

Meer over Senaat