Ex-kabinetschef Vandeurzen opnieuw op Antwerps parket

Herman Dams werkt opnieuw op het Antwerps parket. Hij heeft zijn ontslag aangeboden als kabinetschef van Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V). Eerste substituut en voormalig drugsmagistraat Herman Dams (45) was de rechterhand van de Antwerpse procureur Bart Van Lijsebeth tot hij kabinetschef werd van Justitieminister Jo Vandeurzen begin 2008.

ssimons

Hij geeft nu zijn ontslag om twee redenen. Eerst om De Clerck niet in het gedrang te brengen, want Dams zal ook moeten worden gehoord door de Fortiscommissie. In de nota-Londers, die aan de basis van die Commissie ligt, werd aan ex-minister Vandeurzen verweten dat hij ”de schijn had gewekt dat hij de Brusselse procureur-generaal onder druk had gezet om de kamer die de uitspraak in de Fortiszaak moest doen te wijzigen”.

"Alles volgens de regels"

Deze contacten met de Brusselse pg werden niet gelegd voor Vandeurzen zelf, maar wel door Dams. Londers zegde er in zijn nota wel bij dat iedereen het erover eens is dat “Vandeurzen” (Dams dus) niet de opdracht gaf om de samenstelling van de kamer te wijzigen, maar alleen vroeg om “alles volgens de regels van de wet te laten verlopen”. Ook de Brusselse pg gaf dat toe.

Bovendien werd Dams in de nota-Londers verweten dat hij het advies van substituut-procureur Paul Dhaeyer al had opgevraagd vooraleer dat was uitgesproken. Over dit onderdeel zegt Dams dat alles volgens de wettelijke regels verliep.

Dams geeft toch ontslag? “Om minister De Clerck niet te betrekken in dit dossier, heb ik ontslag gegeven. Het is heel wat anders als ik als kabinetschef van de minister van justitie wordt verhoord door de Fortiscommissie dan als gewone sterveling”.

Kandidaat-procureur

Twee. Dams is bovendien kandidaat voor de opvolging van procureur Bart Van Lijsebeth. Die zou normaal gezien op 18 december 2008 worden benoemd tot hoofd van het Comité P, maar door de heisa rond de nota-Londers ging dat (voorlopig) niet door. Als Van Lijsebeth alsnog wordt benoemd, is Dams kandidaat-procureur, zo zegde hij dinsdag.

Wat hij ondertussen op het Antwerpse parket gaat doen, staat nog niet vast. Dams was de rechterhand van procureur Bart Van Lijsebeth, maar die functie is nu ingenomen door Dominique Reyners. Dams: “Ik had zopas een onderhoud met de procureur en die zal nagaan hoe hij mij een nieuwe functie kan bezorgen na enkele dagen vakantie.

JDW

Meer over Herman Dams