Voetbalveld Vliermaalroot verkocht

Het gewezen voetbalterrein van Vliermaalroot, gelegen aan de Gauwerstraat, wordt verkocht aan het ruilverkavelingscomité van Vliermaalroot voor het officieel schattingsbedrag van 12.600 euro. De grond wordt deels landbouwgrond en deels recreatiegebied voor wandelaars en fietsers.

De gemeente sloot eerder een verkoopsovereenkomst met Jan Bylois. De nieuwe eigenaar had alle gebouwen, omheining, verlichtingsmasten en nutsvoorzieningen op het terrein al afgebroken. Bovendien had hij de bodem verrijkt en zaaiklaar gemaakt. Om hem schadeloos te stellen voor de uitgevoerde werken heeft de gemeente Bylois nu een bedrag toegekend van 6.500 euro.

“Dit is een verantwoorde uitgave, want afbraak door derden zou de gemeente minstens evenveel hebben gekost”, zegt burgemeester Hugo Philtjens. De extra verkregen middelen investeert de gemeente nu in de inrichting van de nieuwe bibliotheek.”

SK Vliermaalroot

De voetbalploeg van Vliermaalroot is intussen nog altijd op zoek naar een nieuw voetbalterrein. Noodgedwongen speelt SK Vliermaalroot al twee jaar op de terreinen van het Sportcentrum in Kortessem. Op korte termijn heeft het gemeentebestuur nog geen alternatief gevonden. Onderhandelingen met de kerkfabriek voor de huur van nieuwe gronden achter de zaal mislukten. Aanvankelijk werd ook onderhandeld met FC Vliermaal, maar ook hier kwam geen akkoord uit de bus.

FrCr


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio