Niet vegen van stoep kan u 250 euro kosten

Bent u als burger verplicht uw stoep ijs- en sneeuwvrij te houden? Hoe zit dat bij flatgebouwen? En wie draait op voor de kosten van een glijpartij voor uw deur? Wij zochten de antwoorden voor u.

ssimons

Moet u vegen voor uw eigen deur?

”Ja. In het politiereglement van de gemeente staat dat bewoners de voetpaden voor hun deur beter moeten onderhouden”, zegt Marianne Verbeeck van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten.

Dat betekent dat bewoners ervoor moeten zorgen dat de sneeuw wordt geruimd en dat indien nodig zout wordt gestrooid. Over fietspaden naast het voetpad wordt niet gesproken, maar die kunnen bewoners wel gewoon meevegen.Zijn er boetes mogelijk?

”Wie zijn stoep niet onderhoudt, riskeert een administratieve boete die varieert van gemeente tot gemeente”, zegt Verbeeck. ”In Antwerpen kan die oplopen tot 250 euro. Dat bedrag wordt bepaald door de sanctioneringsambtenaar”, zegt Antwerps politiewoordvoerder Sven Lommaert. In de praktijk wordt er enkel een proces-verbaal opgemaakt als er zich incidenten voordoen.

Wat bij flatgebouwen?

”De bewoners van de gelijkvloerse verdieping zijn daar verantwoordelijk voor de stoep, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt”, zegt Sven Lommaert.

Vanaf wanneer moet u vegen?

”Hier geldt de redelijkheid. Als het ’s nachts begint te sneeuwen of ijzelen, kan je niet verwachten dat bewoners al om 6 of 7u ’s morgens alles geveegd hebben. Als je de zaken op hun beloop laat terwijl je weet dat het gevaarlijk is, ben je wel in fout”, zegt Wauthier Robyns van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemers.

Wat moet de gemeente doen?

”De gemeente is verantwoordelijk voor vlot en veilig verkeer op de eigen wegen. In de praktijk wordt eerst op de hoofd- en dan pas op secundiare wegen gestrooid. De gemeente is niet verplicht om overal te strooien. Ook de stoep voor het gemeentehuis en de stoepen en fietspaden die niet langs huizen liggen, zijn voor haar rekening”, zegt Marianne Verbeeck.

Wie is aansprakelijk voor een glijpartij?

”De bewijslast daarvoor ligt bij het slachtoffer. Die moet kunnen aantonen dat hij of zij is gevallen doordat de bewoner nalatig is geweest bij het vegen van de stoep. Als dat wordt bewezen, dan zal de familiale verzekering van die bewoner of instelling de schade vergoeden. Hetzelfde geldt voor een ongeval op de baan. Dan moet je kunnen aantonen dat de strooidienst in gebreke is gebleven."

"Over dit soort zaken zijn er heel wat juridische betwistingen. Als je op weg was naar je werk toen je uitgleed, word je vergoed door de arbeidsongevallenverzekering”, zegt Wauthier Robyns.