Meeste fijn stof in Hasselt

De afgelopen dagen werden in het Hasseltse meetstation de hoogste waardes fijn stof van heel Vlaanderen genoteerd. Nochtans gold er in Hasselt en het grootste deel van Limburg geen smogalarm, met bijbehorende snelheidsbeperking.

De kritieke drempelwaarde van fijn stof in de lucht bedraagt 70 microgram per kubieke meter. In het meetstation van Hasselt liepen deze waardes - ook gisteren nog - op tot boven de 90 microgram per kubieke meter.

Waarom er in Limburg dan geen snelheidsbeperking werd opgelegd, heeft een eenvoudige verklaring volgens de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Hajo Beeckman: “Een smogalarm gaat in, als fijn stof door het uitblijven van wind, lokaal blijft hangen. Daarom werden de snelheidsbeperkingen enkel doorgevoerd in gebieden waar de snelwegen lange, aaneengeschakelde stukken dichtbevolkte gebieden doorkruisen. Leuven, Brussel, Antwerpen en Gent vormen hiermee het kerngebied. Anderzijds, elke maatregel die wij nemen met betrekking tot het smogalarm wordt naderhand geëvalueerd. Het is dus mogelijk dat op basis hiervan of op vraag van de provincie het kerngebied in de toekomst ook wordt uitgebreid naar Hasselt en Genk.”

Onduidelijk

Waarom er precies in Hasselt zoveel fijn stof was, is op dit moment nog onduidelijk. Onderzoeker Frank Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu: “Het heeft in elk geval niets te maken met het feit dat er in Limburg geen snelheidsbeperking was. Immers, het is niet zo dat een paar dagen tegen 90 per uur rijden de waardes ineens sterk doet dalen. U moet zo’n beperking zien als een manier om de bevolking te sensibiliseren. Op korte termijn spelen vooral meteorologische factoren een rol. Op lange termijn zijn structurele maatregelen nodig, zoals die beschreven staan in de Europese richtlijnen.”

De hoge waardes van fijn stof in Hasselt zijn voor Johan Danen, voorzitter van Groen! Limburg, een reden te meer om die Europese richtlijnen consequent toe te passen. “Uit onderzoek van longspecialisten is gebleken dat in Vlaanderen jaarlijks 630 mensen sterven aan de gevolgen van fijn stof. Dieselwagens voorzien van een roetfilter is een doeltreffende manier om de uitstoot te beperken. Bij onze noorderburen heb je bij de aankoop van een nieuwe dieselwagen met roetfilter recht op een fiscaal voordeel van 600 euro. De enige maatregel die wij hier hebben, heeft betrekking op oude wagens. Nemen we het Nederlands model over, dan kunnen we de uitstoot met zo’n 30 procent verminderen.”

Vanaf vandaag zaterdag wordt het smogalarm met snelheidsbeperking op de snelwegen overigens weer opgeheven.

Cemil BELEK

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio