Lees hier de nota van de Eerste voorzitter van het Hof van Cassatie

Print
Lees hier de nota van de Eerste voorzitter van het Hof van Cassatie

Lees hier de nota van de Eerste voorzitter van het Hof van Cassatie

Lees hier de volledige brief van het Hof van Cassatie. De brief is van de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie en is gericht aan Herman Van Rompuy.

Een samenvatting van de inhoud door justitie-expert John De Wit:

"Minister van Justitie Jo Vandeurzen heeft de indruk gewekt dat hij de Brusselse procureur-generaal gebruikt heeft om de samenstelling van de kamer die het Fortisarrest moest vellen te wijzigen om zo een regeringsvriendelijk arrest te krijgen". Dat schrijft de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, in zijn rapport aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy, dat gisterennamiddag werd ingediend. Het rapport is ongemeen scherp, maar bevat geen bewijzen, slechts aanwijzingen.

Kabinet Leterme

Hans D'Hondt, de kabinetschef van premier Leterme, had op 11 december al vernomen wat de inhoud zou zijn van het Fortisarrest. Die informatie kwam van raadsheer Christine Schurmans, die daardoor haar beroepsgeheim schond en daarop staat 6 maanden cel. "Het is quasi ondenkbaar dat men zich op de Kanselarij van de eerste minister geen rekenschap heeft gegeven van de ernst van het lekken van door het beroepsgeheim beschermde informatie en de mogelijke gevolgen hiervan op de verdere afwikkeling van de Fortiszaak", zo staat er.

Premier Leterme zegt dan wel in zijn brief aan de Kamer dat die informatie van Schurmans "niet werd gebruikt". "Maar dat mag niet", zegt Londers. "Ieder ambtenaar is immers verplicht om een misdrijf dat hij kent bij het gerecht te melden en Leterme zegt alvast dat hij dat niet deed".

Londers wijst erop dat "hij nu nog niet kan onderzoeken wat met die informatie werd gedaan", maar vast staat wel dat onmiddellijk na een telefoontje tussen Hans D'Hondt en Jan De Groof, de echtgenoot van Christine Schurmans, plots de advocaten van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM), de overheidsholding die de Fortisholding bezit, de debatten wilden heropenen om zo de uitspraak te vertragen of een anders samengestelde kamer te krijgen.

Hans D'Hondt is zelf beheerder van de FPIM. "De FPIM wilde plots een stuk indienen dat ze al 9 dagen eerder had kunnen indienen", aldus Londers. "De FPIM trad maar op nadat ze wist dat het Fortisarrest de regering niet zou volgen". "Door dit procedureel ingrijpen werd de mogelijkheid geschapen dat het Hof van Beroep uiteindelijk geen uitspraak zou doen zoals voorzien ten laatste op 15 december 2008 en wellicht de zaak in haar geheel zou dienen hernomen te worden".

Vandeurzen

12 december 's middags had het kabinet-Vandeurzen van Hans D'Hondt, de kabinetschef van premier Leterme, vernomen dat er "mogelijke onregelmatigheden zouden zijn in de zitting die dezelfde namiddag zou plaatsgrijpen" in de Fortiszaak. Vandeurzen zegt dat D'Hondt die informatie had "van de advocaten van de Belgische staat of van het kabinet van minister Didier Reynders".

Volgens Londers had Vandeurzen op dat moment het gerecht moeten inlichten. Maar de minister deed dat niet, hij deed iets anders. Hij vroeg de procureur-generaal van Brussel om "een onderzoek te doen naar de regelmatigheid" van de manier van handelen in de Fortiszaak. Dat mag een minister van justitie doen op basis van artikel 140 van het Gerechtelijk Wetboek. Maar het gebeurde volgens Londers "nog nooit in een hangende zaak, waarin nog geen arrest was geveld", altijd alleen nadat ze afgehandeld is.

Vandeurzen vroeg dus aan de pg om in te grijpen en die pg, Marc de le Court, stelde voor om de zaak helemaal over te doen voor een nieuwe, anders samengestelde kamer. De le Court negeerde daarbij een advies van het Hof van Cassatie. Londers gewaagt zelfs van ongeoorloofde druk van de le Court op de Fortisraadsheren.

De eerste voorzitter van het Hof van Beroep zelf, Guy Delvoie, ging niet in op de le Court's voorstel, hij wilde geen nieuwe kamer samenstellen en het Fortisarrest werd onmiddellijk uitgesproken. Vandeurzen heeft volgens Cassatie "zeker de indruk gewekt dat hij de samenstelling van de kamer wilde wijzigen om een regeringsvriendelijk arrest te krijgen".

Er komt in ieder geval nog verder onderzoek. Renaat Landuyt, justitiespecialist van de sp.a, verwacht vervolging tegen alle betrokkenen: "De beslissing van Vanderuzen om artikel 140 te gebruiken om het Fortisarrest te beïnvloeden werd op de Kern door de topministers genomen. Alle aanwezige ministers zijn dus mede schuldig. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de betrokkenheid van het kabinet van Didier Reynders en van Yves Leterme persoonlijk is".

Lees hieronder de brief bladzijde voor bladzijde:

Pagina 1.

Pagina 2.

Pagina 3.

Pagina 4.

Pagina 5.

Pagina 6.