"Ik vergelijk Leterme met president Ceausescu"

Print

Ik vergelijk Leterme met president Ceausescu

Woensdagavond en donderdag vonden binnen CD&V meerdere crisisvergaderingen plaats. Thema: ”Het probleem Leterme.” De eerste bijeenkomsten waren zónder voorzitster Marianne Thyssen. Zij was in Straatsburg voor een vergadering van het Europees Parlement.

Ook op Thyssen was er kritiek. Er werd gesproken van de ‘afwezige voorzitster’. “Misschien zou het woensdag mét haar anders gelopen zijn”, zegt iemand. Maar de zwaarste beschuldigingen gaan richting Leterme. De manier waarop hij zichzelf, Jo Vandeurzen en de hele partij schade toebracht wekt woede op.

Brokkenparcours

Wij belden donderdag een tiental protaganisten op. Zonder één uitzondering namen ze het op voor minister van Justitie Jo Vandeurzen. Er is totaal geen begrip voor de mededeling van Leterme dat er ook contacten waren tussen het kabinet van Justitie en magistraten. “In nood kent Leterme geen vrienden. Integendeel, hij probeert anderen in de wind te zetten zodat hijzelf gespaard blijft. Onfatsoenlijk.”

Nu is de kritiek op de eerste minister binnen CD&V niet nieuw. De premier, eens de redder van de partij, werd de jongste weken meer en meer als een blok aan het been beschouwd. Zij brokkenparcours in de Wetstraat 16 dreigt de Vlaamse christendemocraten met de verkiezingen van volgend jaar zuur op te breken. Weinigen porren hem aan om actief deel te nemen aan de campagne.

“Het scepticisme en het ongenoegen zijn groot. Het is wachten tot een Brutus opstaat die het mes hanteert”, zei ons gisterenmorgen iemand die vroeger heel kort bij Yves Leterme stond. “Ik denk niet dat hij nog vijf vrienden heeft binnen de partij. De ministers, en dat is het op.”

Ceausescu

De voorbije dagen liepen heel wat CD&V’ers gedegouteerd rond. “Waarom verspreidde hij die brief zonder enige vorm van overleg? Het zijn wel wíj die het binnenkort kunnen gaan uitleggen bij onze kiezers.” Het was inderdaad bijzonder pijnlijk hoe de fractieleider in de Kamer zich woensdag in alle bochten moest wringen voor de tv-camera’s. Met een gezicht alsof hij over gebroken glas liep.

Een niet onbelangrijk aantal CD&V’ers vond woensdag al dat Leterme beter de eer aan zichzelf kon houden en ontslag nemen. “Maar niémand durfde dat openlijk te zeggen. Iedereen weet dat de premier vastplakt op zijn stoel. Ik vergelijk hem met Ceausescu, de Roemeense president die zo lang wachtte om ontslag te nemen tot een helikopter hem moest ontzetten”, aldus een ingewijde.