Archeologisch park verbeterd

Meeuwen-Gruitrode - De gemeente mag een duurzaamheidsambtenaar aanstellen. Dat is het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ met de Vlaamse overheid. Vlaams Belang had vragen bij de betaalbaarheid en de extra loonkosten.

De gemeente heeft plannen om een parkbos in Gruitrode aan te leggen, het archeologisch park De Rieten op te waarderen en een gemeentelijk bermenplan uit te werken. Via de instap in het Vlaams duurzaamheidplan kan de gemeente een duurzaamheidambtenaar aanwerven en op extra subsidies rekenen.
Jos Robben van Vlaams Belang diende klacht in bij de provincie omdat de agenda van de gemeenteraad laattijdig bezorgd zou zijn. “Maar gelijk hebben en gelijk krijgen, dat is een kunst”, volgens Jos Robben. De provincie weerlegde immers zijn klacht zodat de gemeenteraad zonder probleem werd aangevat.

Wegen en Verkeer Limburg zorgt voor een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Kapelanijstraat en het Kerkplein in Meeuwen-centrum. Op die manier kan de schoolgaande jeugd, net als de andere zwakke weggebruikers, veiliger oversteken op de gewestweg N76.
De gemeente verkoopt openbaar eigendom - 71 are - aan Wegen en Verkeer voor de aanleg van de nieuwe omleidingsweg N76 in Meeuwen. Het prijskaartje: 26.200 euro.

RDr

Meerderheid: CD&V (17)
Oppositie: Open VLD (5), Vl Bl (1)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio