Geen belastingverhoging in 2009

Gingelom - Gilbert Medart legde de raad het meerjarenplan 2009-2012 voor. “Met 10 miljoen euro aan uitgaven in gewone dienst en 5,5 miljoen in buitengewone dienst en ondanks de moeilijke economische situatie kunnen we de dienstverlening op peil houden zonder bijkomende belastingverhoging.”

De uitgaven in gewone dienst gaan voor 46 procent naar personeelskosten en bijna 20 procent naar werkingskosten. In buitengewone dienst wordt er ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in voornamelijk wegen en schoolgebouwen. Medart: “Ons beleid omvat ondanks bescheiden middelen een vlotte, vriendelijke service aan de bevolking, een stoepenplan, werken aan wegen en scholen.”

De raad keurde het plan meerderheid tegen oppositie goed, Vlaams Belang onthield zich. Open VLD vindt de dienstverlening te verregaand en te duur en stelt het gemeentelijk onderwijs in vraag. “Slechts een kleine minderheid van de bevolking profiteert van de aangeboden diensten en er is te weinig steun voor sectoren die ook geld opbrengen, zoals de lokale economie en het toerisme”, zei fractieleider Kristof Schiepers.

CD&V’er Gert Houbey vond ook dat de kosten voor het onderwijs de pan uitswingen en vroeg zich af of het gemeentelijk onderwijs niet uit zijn voegen barst. “De sp.a zal dezelfde beleidslijn aanhouden zoals voorheen: we zullen geen dienstverlening afbouwen en het onderwijs blijft voor ons een prioriteit”, besloot fractieleider Jan Wicheler.
ErRe

Meerderheid: sp.a (12)
Oppositie: CD&V (4), Open VLD (2), Vl Bl (1)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio