Discussie over evaluatie personeel

Alken - De meerderheid heeft haar beleidsplan voorgesteld en een toelichting gegeven bij de begroting, waarvan het algemeen resultaat uitkomt op bijna 1,5 miljoen euro in gewone en 30.000 euro in buitengewone dienst.

Voor het gemeentepersoneel komen er naast financiële aanpassingen en wijzigingen in het personeelskader ook nieuwe regels rond evaluatie. Wie twee maal een onvoldoende scoort, wordt ontslagen. Een personeelslid dat daarentegen de vermelding uitstekend krijgt, heeft recht op een eenmalige toelage. De vakbonden hadden zich tegen deze regels gekant. Flor Orij (Groen!) diende dan ook amendementen in om zich bij die bekommernis aan te sluiten, maar de meerderheid behield de voorgestelde regeling.

Andres Lesire (Kristalhelder) liet zich positief kritisch uit over de beleidsplannen, maar heeft vragen bij investeringen die nu nog voorzien zijn in het Taeymanscentrum en de Molen en anderzijds de eventuele plannen tot verkoop. De meerderheid wil op de plaats van het Taeymans een bouwproject en voor de Molen een privé-initiatief. Ook de plannen voor introductie van een Alkense jongerenpas kregen bijval.

Anita Reekmans (Open Vld) zag in de voorliggende begroting de bevestiging dat een belastingsverhoging niet nodig was en hekelde de plannen voor afbouw van sociale voorzieningen. “Alle posten voor de gemeente stijgen, maar het OCMW blijft wel in de kou staan,” luidden haar bemerkingen.

IVan

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio