Bestaanszekerheid voor voetbalclubs Zwartberg

Genk - Het gebied rond de Sint-Albertusschool wordt heringekleurd. Op termijn wordt een deel van de school omgevormd tot woningen. De daarachter liggende gebouwen met gemeenschapsvoorzieningen kunnen uitbreiden en het huidige woonuitbreidingsgebied wordt omgevormd tot recreatiegebied.
Vooral dat laatste geeft bestaanszekerheid aan de verschillende voetbalclubs die er momenteel huizen. “Bedoeling is dat we een ruimtelijke visie vastleggen om het gebied klaar te maken voor de komende dertig jaar”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Wim Dries.
“Een deel van het grote schoolgebouw wordt niet gebruikt of ingevuld door de buurtwerking, het BOL en de chiro”, gaat hij voort. “Nu is er de vraag om een deel van die gebouwen te kunnen ombouwen tot woningen. En daarvoor is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan nodig.”

Openbuurtatelier
Ook als een deel van de school een woonbestemming krijgt dan moeten, volgens Dries, de andere organisaties die er momenteel huizen niet vrezen dat ze dakloos worden. “Er is plaats voor die organisaties in het huidige Openbuurtatelier. Voor de bestaande karateclub, Bewel en de feestzaal die verderop liggen, kunnen er mogelijkheden gecreëerd worden tot uitbreiding. Hoe en wat er kan moet wel nog allemaal onderzocht worden.”

Voor de school zelf verandert er niet zo veel. Die blijft gehuisvest in het voorste deel van het complex. De voetbalclubs achter de kerk en de Sint-Albertusschool liggen momenteel in een zone die ingekleurd staat als woonuitbreidingsgebied. “Bedoeling is dat dat recreatiegebied wordt. Het geeft die clubs meteen ook meer bestaanszekerheid.” Ook aan de achterzijde, aanpalend aan de nog in te kleuren recreatiezone, blijft er een stuk woonuitbreidingsgebied. Dat is een zone waarvoor we zo’n dertig huizen voorzien.”

Chris NELIS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio