Sporthal nieuwe twistappel in Sint-Truiden

Sint-Truiden - Open VLD en CD&V zullen bij de begrotingsbespreking van 2009 middelen voorzien voor een nieuwe moderne sportinfrastructuur op de campus van het sportcomplex St-Pieter.

Zij distantiëren zich van de plannen van burgemeester Vandenhove die anderhalf miljoen euro wil vrijmaken voor de renovatie en aanleg van een extra parking aan de sporthal van het gemeenschapsonderwijs in de Jodenstraat. Vandenhove is niet tegen een nieuwe sporthal maar vindt dat het gebruik van de sporthal in de Jodenstraat moet behouden blijven.


De sporthal in de Jodenstraat werd gebouwd in 1981 en vijf jaar later als alternatief in gebruik genomen bij gebrek aan voldoende sportinfrastructuur in het stadscentrum. Het instorten van het plafond en de gebreken die afgelopen week aan het licht kwamen, toonde aan dat de sporthal dringend aan renovatie toe is.

“Een grondige renovatie van het dak, de vloer en de sanitaire blokken zijn hierbij onvermijdelijk,” zegt Roland Duchâtelet, (Open-Vld). De schepen van Financiën en schepen Stippelmans (Cultuur) zijn niet gewonnen voor het voorstel van Lijst Burgemeester om als stad de sporthal in erfpacht te nemen en vervolgens de renovatiewerken te laten uitvoeren op kosten van de stad.

“Het gevaar is groot dat het ons miljoenen euro zal kosten en dat wij uiteindelijk nog met een oude sporthal blijven zitten,” zegt Stippelmans (CD&V). De beide fracties pleiten voor een langetermijnvisie en willen zelf volgend jaar met de bouw van een nieuwe sporthal starten.

“Wij pleiten voor een nieuw dossier en de bouw van een bijkomende sporthal aansluitend aan de huidige accommodatie. Daarnaast zijn er de structurele besparingen door het aantal faciliteiten als cafetaria, kleedkamers en personeel over de hele sportcampus te spreiden,” weet schepen Lavigne (Open-Vld).

Burgemeester Vandenhove staat niet negatief tegenover een nieuwe sporthal. “Met een nieuwe sportcomplex erbij is het aanbod nog onvoldoende. Alleen wordt tijdens de bouwtermijn de werking van een tiental clubs gehypothekeerd. Wij zullen als Lijst Burgemeester blijven onderhandelen om het gebruik van de sporthal in de Jodenstraat te continueren en een zo voordelig mogelijk overeenkomst voor erfpacht met het gemeenschapsonderwijs uit de brand te slepen,” besluit Vandenhove.

JCr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio