Nieuwe gemeenteschool open

Diepenbeek - Zaterdagavond komt onderwijsminister Frank Vandenbroucke de nieuwe gebouwen van de gemeenteschool inhuldigen waar de kinderen nu al volop gebruik van maken. 4 miljoen euro was nodig om de bouwwerken af te ronden maar daar kreeg de school heel wat voor terug.

“Absoluut”, bevestigt directeur Nico Steegmans. “Maar het was dan ook hoog nodig. We hadden in ons vorig gebouw geen sportzaal, geen eetzaal, geen leraarskamer en ga zo maar door. Voorhistorische toestanden eigenlijk die nu in een klap tot het verleden behoren.”

“In het oude gedeelte hebben de kleuters nu veel meer ruimte gekregen en zijn er een reeks lokalen die we voor speciale lessen gebruiken. De ‘Pistacheklas’ is daar een leuk voorbeeld van. Daar leren de kinderen tussen 5 en 10 jaar spelenderwijze hun eerste Franse woordjes. Ook de containerklassen waarin we jarenlang gekampeerd hebben, behoren helemaal tot het verleden. In de nieuwbouw zitten 9 nieuwe klassen, een secretariaat, een apart lokaal voor de leerkrachten en een vergaderlokaal. Uiteraard is ook werk gemaakt van een ruime refter en van een mooie sportzaal met zwevend parket waarin al onze leerlingen, zowel de 241 in het lager onderwijs als de 147 kleuters wekelijks kunnen sporten. ’s Avonds staat de sportzaal dan weer, in overleg met de school, ter beschikking van de gemeentelijke sportdiensten.

Groeien
“We hebben van dezelfde bouwwoede ook gebruik gemaakt om onze lokalen verder te informatiseren”, vertelt directeur Steegmans. “Vandaag zijn er al 3 lokalen met een digitaal lesbord uitgerust en dat aantal willen we opdrijven. Bovendien beschikken we nu over een computerlokaal waar ook lessen kunnen georganiseerd worden. Dit is ook absoluut nodig want onze school blijft groeien als een bloemkool.”

Dirk JACOBS

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio