Bijna nieuw fietspad Kortessem-Wellen

Kortessem - De gemeente Kortessem is gestart met drie acties om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Dit als reactie op onze oproep voor ‘samen opgelost’. De vragen van de bevolking voor een veiliger fietsgebruik kregen bijna allemaal een positief antwoord.

Zo werd een veilig fietsoversteekplaats gerealiseerd op het kruispunt van de Printhagendreef, de Hasseltsesteenweg en de Winkelstraat. “De reacties op deze realisatie zijn erg positief”, zegt burgemeester Hugo Philtjens.

Momenteel is aannemer Kumpen bezig met de aanleg van het nieuw toeristisch fietspad tussen de Appeystraat in Wellen en de Lievehereboomstraat in Kortessem. De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 100.000 euro. 25.000 euro hiervan wordt betaald door de gemeente Kortessem. De overige 75.000 euro worden betaald door de gemeente Wellen, op wiens grondgebied het grootste gedeelte van het nieuwe fietspad ligt. Het fietspad vormt een onderdeel van het Limburgs fietsroutenetwerk.

Het fietspad bestond al, maar het was onverhard waardoor het bij slecht weer amper kon worden gebruikt. Voortaan wordt het fietspad gans het jaar berijdbaar en kent het Limburgs fietsroutenetwerk geen onderbreking meer bij slecht weer. Het is een ‘tweesporenfietspad’ bestaande uit twee verharde zijdelingse stroken met een groene strook middenin. Halverwege de route van het nieuwe fietspad wordt in een open veld een waterplas aangelegd voor kikkers en amfibieën. Langs de waterplas komen zitbanken zodat de fietser even halt kan houden om te rusten of om te genieten van deze een biotoop.

Markeringen
Verder is de procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning tot de aanleg van een nieuw, beter berijdbaar fietspad langs de Printhagendreef zo goed als afgerond en volgt eerstdaags hiervoor de aanbesteding. “In de Klokkenhofstraat gaan we de veiligheid van de fietser nog eens evalueren en eventueel bijsturen”, aldus nog Philtjens. “Wat de markeringen voor fietsers betreft, werd ook reeds heel wat uitgevoerd. Voor het aanbrengen van voorrangstekens op kruispunten en ‘fietssuggestiestroken’ wordt nog onderhandeld met de provincie en het gewest.”

Francis CROES

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio