Faciliteitengemeenten gebruiken Vlaamse subsidies amper

Print
Faciliteitengemeenten gebruiken Vlaamse subsidies amper

Faciliteitengemeenten gebruiken Vlaamse subsidies amper

De faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel doen amper beroep op de subsidiemogelijkheden die ze krijgen van de Vlaamse ministers. Dat blijkt uit het antwoord van de Vlaamse ministers op de vragen van Eloi Glorieux (Groen!) (foto).

De gemeenten kunnen de subsidies in kwestie inzetten om hun beleid in bepaalde domeinen, zoals sport en cultuur, te ondersteunen.

Geen enkele faciliteitengemeente vroeg subsidies voor sportinfrastructuur, of om de participatie op vlak van cultuur, jeugdwerk of sport te bevorderen. Ook voor het ondersteunen van het Sport voor Allen-beleid en diverse andere gebieden diende geen enkele gemeente in de rand een aanvraag in.

Bibliotheken

Sint-Genesius-Rode en Wemmel maken wel gebruik van de subsidies, namelijk om hun openbare bibliotheek te ondersteunen. Drogenbos en Kraainem vroegen dan weer hulp voor hun privaatrechtelijke bibliotheken.

Ook zijn de faciliteitengemeenten toegetreden tot het Lokaal Pact. Daardoor konden ze genieten van een schuldovername door het Vlaams Gewest.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor de Sport voor Allen-subsidies, werden andere oplossingen bedacht. Zo werd in vijf faciliteitengemeenten bijvoorbeeld een sportbeleidsplan uitgewerkt door de lokale sportraad of sportverenigingen.