GAIA richt meldpunt op tegen illegale thuisslachtingen

Print

GAIA richt meldpunt op tegen illegale thuisslachtingen

Dierenrechtenorganisatie GAIA richt op vandaag, naar aanleiding van het islamitische Offerfeest, een meldpunt op waar mensen terecht kunnen met klachten over illegale thuisslachtingen. GAIA voert ook actie aan het slachthuis van Anderlecht.

"We vragen de mensen om rituele thuisslachtingen van schapen te melden bij de lokale politie én bij GAIA (op 02 245 29 50)", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Het verleden en onze steekproef leren ons dat niet alle politiediensten gevolg geven aan een klacht over een illegale thuisslachting. We zullen bij de politie aandringen om op te treden wanneer we een klacht binnenkrijgen."

Zonder verdoving

GAIA heeft er vooral problemen mee dat de slachting van de schapen vaak zonder verdoving gebeurd, met als gevolg dat de dieren onnodig lijden. De dierenrechtenorganisatie koos het slachthuis van Anderlecht uit om protestacties te voeren omdat dat "de moeder van alle slachthuizen is", aldus Vandenbosch.

GAIA hield een telefonische steekproef bij 73 Vlaamse gemeenten om na te gaan welke maatregelen worden getroffen om de wet na te leven. De wet bepaalt dat rituele slachtingen uitsluitend in een erkend slachthuis of tijdelijk erkende slachtinrichting zijn toegelaten. Rituele thuisslachtingen zijn verboden.

Proces-verbaal

Uit een telefonische steekproef van GAIA bij 73 gemeenten blijkt dat slechts elf gemeenten de politie vragen verscherpt te controleren en bij elke overtreding een proces-verbaal op te stellen. In 45 % van de gemeenten is er helemaal geen communicatie tussen gemeente en politie of was de ambtenaar er niet van op de hoogte.

"De gemeente moet de politie duidelijke instructies geven: telkens proces-verbaal opstellen en het levend schaap of het schapenvlees in beslag nemen in geval van thuisslachting", aldus Vandenbosch.