Van Mechelen geeft meer uitleg bij financiering Oosterweel

Print
Van Mechelen geeft meer uitleg bij financiering Oosterweel

Van Mechelen geeft meer uitleg bij financiering Oosterweel

De financiering van het Antwerpse Masterplan en de Oosterweelverbinding moet worden herzien. Dat bevestigde Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Open Vld) donderdag in de Commissie Openbare Werken van het Vlaams parlement.

De minister lichtte de financieringsproblemen toe in antwoord op interpellaties en vragen van parlementsleden Jan Penris (Vlaams Belang), Rudi Daems (Groen!) en Jan Peumans (N-VA).

Tolinkomsten

Een eerste probleem is de aanwending van tolinkomsten voor de financiering van het Masterplan. Uit gesprekken tussen de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en Europese instanties blijkt namelijk dat de tolinkomsten enkel mogen worden gebruikt voor de bouw van de Oosterweelverbinding en de toegangswegen en bijvoorbeeld niet voor de aanleg van bruggen over het Albertkanaal of projecten voor het openbaar vervoer.

Tolheffing in de Kennedytunnel voor vrachtwagens is volgens Europa wel mogelijk, maar dan zijn er nog heel wat restricties. Volgens Van Mechelen is het daarom best dat de BAM deze beperking incalculeert, al zal de Vlaamse regering bij Europa blijven aandringen voor een minder strikte interpretatie. Van Mechelen hield ook vast aan de ondeelbaarheid van het Masterplan en kondigde aan dat de Vlaamse regering na het alternatievenonderzoek de nodige stappen zal ondernemen.

Kredietcrisis

Een tweede probleem voor de BAM is de internationale kredietcrisis. Hierdoor zijn de banken geneigd om minder grote bedragen te lenen aan de BAM voor de realisatie van het Masterplan. Van Mechelen stelt daarom voor om de huidige financieringsprocedure stop te zetten ten voordele van een nieuwe aanbesteding.

Zo kunnen de financieringsgroepen uit meer dan de twee huidige partijen bestaan en zo kunnen de risico's worden gedeeld. Omdat de financiële markten moeten ook eerst terug tot rust moeten komen, verwacht Van Mechelen ten vroegste een uitkomst eind 2009.

Meevaller

Een meevaller is dan weer dat de kostprijs van het Masterplan en de aanleg van de Oosterweelverbinding zal dalen door een daling in de olie- en staalprijzen. Van Mechelen citeerde cijfers van een daling met 16,5 procent voor bepaalde staalsoorten en met tweederde voor de olieprijs.

De minister concludeerde dat het huidige oponthoud dus ook guntige gevolgen kan hebben, want het huidige kostenplaatje van 3,055 miljard euro zou zijn opgesteld "op het toppunt van de markt".