Stroomnet moet aangepast worden door zonnepanelen

Door de explosie aan zonnepanelen moet het elektriciteitsnet worden aangepast. Op plaatsen of in straten waar veel zonnepanelen staan, kunnen er problemen opduiken met de laagspanning.

“Onze netten zijn gebouwd om te leveren, niet om te ontvangen”, zegt Jos Liebens (Infrax).

De netbeheerders zitten sinds kort met de regulatoren CREG (federaal) en VREG (Vlaams) rond de tafel om te bespreken wie voor de bijkomende investeringen moet opdraaien. De VREG vindt dat er geen rem mag zijn op lokale elektriciteitsproductie, maar de CREG oordeelt dat niet alle klanten de kosten moeten dragen van installaties waarmee sommigen winst maken.

Zoals bekend is het plaatsen van zonnepanelen een belegging die op termijn goed opbrengt. Daarom springen veel particulieren en bedrijven op de kar. Maar op momenten dat er veel elektriciteit geleverd wordt, kan de spanning te hoog oplopen, met alle gevolgen vandien. Voorlopig zijn er in Vlaanderen nog maar kleine incidenten gemeld, die snel opgelost konden worden.

Laagspanning

“Maar we weten dat er in de toekomst nog veel meer zonnepanelen geplaatst worden, wat trouwens een goeie zaak is”, zegt Jos Liebens. “Maar al die installaties die ook stroom leveren op het laagspanningsnet, kunnen op termijn voor problemen zorgen. De elektriciteitsnetten zijn destijds gebouwd om te leveren, niet om te ontvangen. We zullen dus aanpassingen moeten doen aan onze cabines en onderstations. Daarnaast moeten we ook de slimme meters installeren, die in eerste instantie bedoeld zijn voor mensen die stroom leveren. Die slimme meters kunnen dat van minuut tot minuut meten.”

Evenwicht

Hoe groot de bijkomende investeringen zijn, en wie de factuur zal betalen, weet voorlopig niemand. “De besprekingen zijn volop aan de gang. Het zal een project voor de nabije toekomst zijn en over verscheidene jaren lopen.”

“Wij willen als overheid de lokale productie laten toenemen, maar voor de bijkomende investeringen in het distributienet moeten we zoeken naar een gezond evenwicht en het macro-economisch belang voor ogen houden”, houdt Thierry Van Craenenbroek (VREG) de kerk in het midden. “Het is inderdaad zo dat de netten op een andere manier uitgebaat moeten worden, en daar staan kosten tegenover. Het is nu afwegen wat de taken van de netbeheerders zijn, en wat tot de verplichtingen van de producenten behoort. En producenten zijn niet alleen mensen met zonnepanelen, ook stroom uit warmtekrachtkoppeling en windturbines kan op zeer kleine schaal geleverd worden.”

Slimme meters

De VREG is zich intussen volop aan het voorbereiden op de invoering van slimme meters, niet alleen bij producenten van stroom. Slimme meters zijn meters die in huis, maar ook vanop afstand gelezen kunnen worden, en waarmee communicatie vanop afstand mogelijk is. “Slimme meters zijn ook interessant voor rationeel energieverbruik. Wie regelmatig informatie krijgt over zijn verbuik, kan het ook beter beheren. Slimme meters zijn inderdaad ook nuttig voor het beter beheer van het net. En ze laten ook minder ruimte voor fraude”, zegt Van Craenenbroeck. Een definitieve beslissing over de invoering van de slimme meters is er nog niet.

Guy THUWIS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio