Verkeer rond kleuterscholen in Paal veiliger

Beringen - Aan de Paalse vrije kleuterscholen Hand in Hand in de Kloosterstraat en de Deurnestraat wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Dat gebeurt na overleg tussen het stadsbestuur, de directie, de politie en de oudercomités. Sensibiliseringsacties moeten iedereen ertoe aanzetten om mee te werken aan een veiliger schoolomgeving.

“In de Kloosterstraat wordt een in- en uitrit aangelegd op de bestaande parking”, legt schepen van Mobiliteit Ann Cuypers uit. “Fietsers en voetgangers moeten via de bomendreef naar de school. We onderzoeken om voor hen een doorgang via de Doelstraat vrij te maken. In de Kloosterstraat zam een parkeerverbod gelden, en zullen fietssuggestiestroken aangebracht worden.”
Overlast
Aan het wijkschooltje in de Deurnestraat zijn er heel wat klachten over overlast in de buurt. Ann Cuypers: “Voor de school wordt een fietsenstalling gebouwd, afgeschermd met omega-beugels. Het pleintje voor de school wordt heraangelegd door de groendienst, met bijkomende parkeergelegenheid. Ouders en leerkrachten worden gevraagd voortaan de auto’s aan het kerkje van Brelaar-Heide te parkeren. De directies engageren zich ertoe elk jaar enkele sensibiliseringsacties te organiseren. Merkwaardig is wel dat er geen interesse is voor de opleiding tot gemachtigd opzichter. Ook daaraan gaan we werken. Afgesproken is ook dat de wijkagent twee keer per week tijdens de avonduren een oogje in het zeil houdt.”

RV

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio