Zelfde sancties in hele politiezone

Borgloon - Vanaf 1 januari 2009 geldt in de politiezone van het kanton Borgloon (Alken, Wellen, Heers, Borgloon en Kortessem) een éénvormig gemeentelijk administratief sanctiereglement.

Het gaat onder meer over sancties voor verstoring van de openbare rust, het in gevaar brengen van de gezondheid, het bewaken van de openbare veiligheid en overtredingen tegen de openbare reinheid en netheid.

Er worden enkel vaststellingen gedaan, en niet meteen processen-verbaal opgesteld. Die vaststellingen bezorgt de politie dan aan de gemeente. De administratieve boetes die de gemeenten aan de overtreders opleggen, worden bepaald door de ambtenaar, die elke gemeente apart daarvoor aanstelt. De boete mag maximaal 250 euro bedragen.

Los daarvan kunnen de gemeenten onafhankelijk van elkaar nog bijkomende interne reglementen of vereiste vergunningen opleggen.
De overtredingen worden vastgesteld door het politiekorps van de politiezone Borgloon. Ook daarbij wordt dezelfde maatstaf gehanteerd.

Geen klopjacht
Commissaris Benny Knapen van politiezone Borgloon: “De vijf burgemeesters hebben al positief gereageerd op het voorgestelde sanctiereglement. De eerstvolgende dagen en weken wordt het reglement ter bespreking voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden. Op basis daarvan gaan we een aantal bijsturingen doen, zodat het reglement op 1 januari 2009 in voege kan gaan.

Het sanctiereglement is gebaseerd op een modelreglement van Steden en Gemeenten en op de reglementen van Tongeren en Sint-Truiden, die er al een aantal jaar ervaring mee hebben. Wij willen de mensen nu al gerust stellen dat het niet de bedoeling van de politie is om een grote klopjacht naar mogelijke overtreders te organiseren. De politie zal enkel optreden als er her of der problemen worden gesignaleerd door de gemeentelijke overheid of door burgers zelf.
Zo gaan wij niet op zondag rondrijden om te controleren of er toch burgers zijn die in het strijd met het reglement hun gras aan het maaien zijn. In drie jaar tijd zijn in de politiezone Sint-Truiden maar 21 overtredingen vastgesteld.”
Na 6 maanden wordt het nieuwe sanctiereglement grondig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

FrCr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio