Gemeenteraad Riemst: gemeente koopt 101 are grond

Print
Riemst - Burgerreporter Edgard Bronckaers woonde de laatste gemeenteraad bij in Riemst en bespreekt volgende punten.

Kerkhof Zussen breidt uit

Het kerkhof van Zussen is aan vergroting toe. De gronden liggen volgens het gewestplan Sint-Truiden in de landelijke woonzone, maar door de ondergrondse mergelgroeve is de site uitgesloten voor bebouwing. Het bestuur onderhandelt nog met de eigenaars van de gronden.

Gemeente koopt 101 are grond in Val-Meer

Om in de toekomst wateroverlast te voorkomen worden er belangrijke werken aan de Millerbeek in Val-Meer en Millen gepland. Er komen 2 wachtbekkens, langs de Dingensteeg en aan het kruispunt van de Langstraat en de Merestraat, en één aan de Toekomststraat. Hiervoor is het nodig om enkele percelen landbouwgrond aan te kopen. Met de grondbezitters wordt onderhandeld om te verkopen tegen schattingsprijs.

De wachtbekkens zorgen ervoor dat de rioleringen van Riemst worden overbelast. Een open gracht langs het gehele traject van de Millerbeek zal er voor zorgen dat het water wordt opgevangen en langzaam wordt afgevoerd.

Snoeihout voor verbetering wandelpad Beemden

Op vraag van de provincie Limburg om een oplossing te vinden voor de modderplaatsen van het wandelpad De Beemden, zal de gemeente snoeihout gebruiken. De gemeente zal het snoeihout dat verzameld wordt via het containerpark gebruiken voor de verbetering van het wandelpad De Beemden in de Molenbeemd in Membruggen. Stammetjes van 5 à 10 cm worden op verschillende plaatsen en over een totale lengte van 30 m dwars over het pad geplaatst. Ze worden voorzien van kippengaas om de begaanbaarheid te verhogen.

Kalksteenwinning Sint-Pietersberg stopt op 1 januari

Op 1 januari 2015 stopt principieel de kalksteenwinning op/in de Sint-Pietersberg in Maastricht. Enkel nog onder bepaalde voorwaarden kan er uitzonderlijk kalksteen gewonnen worden. Vanaf 1 januari 2020 geldt een onvoorwaardelijk verbod op kalksteenwinning. Eén en ander staat beschreven in een aanvulling van het ontwerp van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en het daaraan gekoppelde plan-milieueffectrapport. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het college van burgemeester en schepenen hiervan op de hoogte gebracht.

Het betreffende dossier ligt ter inzage vanaf 19 november 2008 gedurende 6 weken in het Gouvernement (bibliotheek), Limburglaan 10 te Maastricht (kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur), en in het gemeentehuis van Maastricht, Mosae Forum 10 te Maastricht (gebruikelijke plaatsen en tijden). Op www.limburg.nl zijn de stukken met ingang van 19 november 2008 in te zien en te downloaden.

Auteur: Edgard Bronckaers

Dit artikel werd geschreven door een burger en kadert in het project 'Burgerjournalistiek'. Wil je ook graag artikeltjes schrijven? Lees dan het artikel over dit project.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio