Grandioze feestavond bij de bond van schutterijen Maas en Kempen

Afgelopen weekend hield de bond van schutterijen Maas en Kempen haar jaarlijkse feestavond in de fanfarezaal te Kinrooi. Deze feestavond is een symbolische afsluiting van het schuttersseizoen 2008. Opmerkelijk is dat de volledige organisatie en uitvoering ervan in handen is van de leden van het bondsbestuur en hun partners.

ecoolen

De spreker van dienst was bondssecretaris Piet Triki. De feestavond werd geopend met meerdere optredens van de twirling groep "The All Stars" uit Kinrooi. Vooral de choreografie van de meisjes tijdens het optreden bij gedoofde lichten kende veel bijval.

Na het voorlezen van de behaalde resultaten van alle schutterijen tijdens de optocht van de bondsfeesten was het de beurt aan drum-corps band "Cadence". Enkele leden van dit corps zijn lid van de schuttersgilde Sint Joris uit Kaulille (Bocholt) aangesloten bij de eigen bond Maas en Kempen.

Na de pauze volgden twee optredens van buutredenaar "Frenske". Zijn eerste optreden was in de hoedanigheid van militair bij het Belgische leger en zijn tweede optreden als Frenske die de slaap niet kon vatten. Vele bekende figuren binnen de schuttersbond werden mee betrokken bij zijn anekdoten en dit tot groot jolijt van de aanwezigen in de zaal. Frenske is nog maar sedert enkele maanden lid van de schutterij Sint Catharina Beek (Bree) en wist zich bovendien tot koning te kronen tijdens het onlangs gehouden koningsvogelschieten.

Honger werd zeker niet geleden tijdens de avond. De dames van de bondsbestuursleden zorgden voor blokjes kaas en salami op tafel alsook de bediening van een onbeperkt aantal broodjes gezond. De schutterij Sint Monulphus en Gondulphus 2 Maasmechelen trakteerden de aanwezigen op taart als blijk van appreciatie bij hun definitieve aanvaarding als nieuw lid bij de bond Maas en Kempen. Deze bond telt zo 22 actieve schutterijen.

De feestavond werd afgesloten met de uitreiking van de prijzen behaald bij de nevenwedstrijden op de bondsfeesten. Het enige minpunt van deze avond, en dit buiten de wil van de leden van het bondsbestuur, was dat de zilveren schildjes voor de winnaars van de "erekruizen" niet konden overhandigd worden omdat de zilversmid aan wie de bestelling werd toevertrouwd, momenteel onvindbaar is.

De aanwezigen konden terugblikken op een geslaagde avond georganiseerd door een schuttersbond die werd opgericht in het jaar 1948 en zo zestig jaar jong is!

Auteur: Jacky Verheyen

Dit artikel werd geschreven door een burger en kadert in het project 'Burgerjournalistiek'. Wil je ook graag artikeltjes schrijven? Lees dan het artikel over dit project.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer