Dewael: "Manier van benoemen moet veel simpeler"

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael wil de manier waarop mensen worden benoemd drastisch vereenvoudigen. Hij wil de benoemingen die hij moet doen bovendien in de toekomst zoveel mogelijk laten uitvoeren door de hoogste ambtenaren van zijn Federale Overheidsdienst.

mgeysmans

Deze twee aanbevelingen staan in het interne controlerapport dat hij opstelde over wat misliep op zijn eigen kabinet bij de onwettige benoeming van zijn kabinetsmedewerkster Christa Debeck. Dewael ondertekende een besluit waardoor zij een volledig voor haar uitgedacht duurbetaald postje kreeg, terwijl ze niet eens door het examen was geraakt.

Dewael zegt dat hij van niets wist en door zijn kabinet is misleid. Hij voerde een interne controle uit op zijn kabinet om na te gaan wat er misliep.

Dewael stelde vast dat het benoemingsdossier van Debeck liefst zeven verschillende stadia heeft doorlopen en dat niemand enige opmerking heeft gemaakt. “Waarschijnlijk heeft iedereen gedacht: de collega heeft het nagekeken, het zal wel in orde zijn”. Om onwettige benoemingen als deze van Debeck te vermijden, moet de manier waarop mensen worden benoemd drastisch worden versimpeld en bij voorkeur door ambtenaren gebeuren.

Volgens Dewael hebben zijn kabinetsmedewerkers geen enkel misdrijf gepleegd. Ze vervalsten de examenresultaten van Debeck niet en ze wisten ook niets van die vervalsing. Maar ze bedachten wel mee de constructie om Debeck in een volledig nieuwe functie te benoemen. Ze hebben daarbij Dewael misleid, zij het niet bewust, “ze maakten geen laakbare fout”.

Wat precies over de benoeming van Debeck staat in de rapporten van het Comité P, die aanleiding gaven tot dit apart controlerapport van Dewael, vindt U op de expertensite van John De Wit.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer