Onderhuidse spanning in coalitie

Alkense normen werd de raadszitting in recordtempo afgehandeld. Nieuwe feestverlichting, een upgrade van het AutoCad tekenpakket en de ondersteuningsovereenkomst voor kaartlezers voor de dienst bevolking kregen probleemloos de unanieme goedkeuring.

Toch werden andermaal de spanningen duidelijk tussen de Open Vld (met drie schepenen in de oppositie) en vooral CD&V en sp.a. Igor Philtjens (Open Vld) speelde in op een voorstel van Flor Orij (Groen!) om studieopdrachten voor buitengewone herstelling van buurtwegen te laten uitvoeren door de gemeentelijke ingenieur.

Volgens Orij heeft de ingenieur daar de nodige kwalificaties voor en hoeven die studies niet uitbesteed te worden. Eén en ander gebeurde tot zichtbare ergernis van burgemeester Hendrik Verbrugge (CD&V) en Andrea Achten (sp.a), die vonden dat hun collega-schepen zulke voorstellen beter zou brengen tijdens het schepencollege.

IVan

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer