Mobiele veiligheidscamera goedgekeurd

De gemeenteraad heeft met 20 ja-stemmen en 7 nee-stemmen de aankoop van een mobiele veiligheidscamera goedgekeurd.

“Naar aanleiding van de onlusten op de parking van Ons Huis in Berkenbos, waar in de vakantie ook een tijdje een samenscholingsverbod nodig was”, verantwoordt burgemeester Sonja Claes (CD&V-Plus).

Voor de oppositie was niet alles duidelijk. “Gaat het maar om één camera? En is die niet gemakkelijk te stelen?”, vroeg Lode Schops (onafh.). “Bedoeling is de camera periodiek te verplaatsen naar zes plaatsen die door de politie zijn aangeduid”, zegt schepen Dirk Schops (CD&V-Plus) aan.

“Kunnen we niet beter zes vaste camera’s kopen in plaats van één mobiele? Iedereen weet toch direct dat op de plaats waar de camera staat, niets zal gebeuren”, zei Tony Beerten (Nieuw), die meteen een amendement indiende. Simonne Janssens-Vanoppen (NV-A) vroeg daarop de schorsing van de raad. Na een intermezzo van een kwartier had Sonja Claes de neuzen weer in dezelfde richting staan: het amendement van Beerten werd naar de prullenmand verwezen.

BeHo

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer