Israël-studiedag geannuleerd na joods lobbywerk

Na intens lobbywerk van joodse organisaties kan een Israël-studiedag voor leerkrachten van het secundair onderwijs, gepland voor 4 oktober, in Sint-Truiden niet doorgaan.

De directie van de ‘Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden’ besloot deze week niet langer een zaal ter beschikking te stellen voor de studiedag.

Directeur Johnny Plevoets geeft toe dat de school over de studiedag telefoontjes kreeg van een joodse organisatie, die onder meer beweerde dat zij Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) had aangesproken over de studiedag.

Van Hecke wou vrijdagavond niet zeggen of zij die joodse telefoontjes al of niet heeft gekregen. Zij verduidelijkte alleen dat zij niet akkoord kan gaan met de vermelding in het programma dat de ‘Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs’ medeorganisator zou zijn. “De IDKG had alleen een tussenkomst toegezegd, en zelfs daar had ik vragen bij”, aldus Van Hecke die nog preciseerde dat zij over de studiedag gealarmeerd werd door haar “eigen achterban”.

Vredescentrum

De studiedag was een initiatief van CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) in samenwerking met onder meer de Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs en de Vereniging Leraren Aardrijkskunde. Aanvankelijk zou die dag plaatshebben in het Antwerpse Vredescentrum, maar na lobbywerk van joodse groepen trok het centrum zich vorige maand terug. Sint-Truiden leek een uitweg te bieden. Jaak Janssen, vicaris voor onderwijs van het bisdom Limburg, zou de studiedag zelfs openen. Helaas, ook hij heeft nu afgezegd.

Op de studiedag zou het Israëlisch-Palestijns probleem belicht worden door de Israëlische hoogleraar en historicus Illan Pappe, door de Palestijnse ex-hoogleraar Khalil Rishmawi en de Belgische ere-ambassadeur Jean-Louis Mignot. CODIP-verantwoordelijke Myriam Vandecan zoekt naar een nieuwe locatie voor de studiedag.

RC

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer