"Plagiaat plegen was een rotstreek van Jezus"

"Plagiaat plegen was een rotstreek van Jezus"

Plagiaat plegen was een rotstreek van Jezus

Nederlander Paul Verhoeven, regisseur van films als Turks fruit en Basic Instinct, wordt al zijn hele leven geplaagd door een Jezusfixatie. In zijn boek 'Jezus van Nazaret' probeert hij de historische Jezus van de mythische bijbelfiguur te ontdoen. “Ook Jezus liet scheten."

"Ik zeg niet dat het allemaal is gegaan zoals ik het neerschrijf. Maar dat kan je over die evangelies ook zeggen. Jezus had geen stenograaf die een hele tijd naast hem liep. Kun je iemand die vier dagen dood is, weer tot leven wekken? Kan een vrouw zwanger worden zonder sperma? Biologisch gezien zou de baby dan een soort kloon van haar moeten zijn, en zou Jezus dus een vrouw zijn.”

U valt met de deur in huis door te stellen dat Jezus net als u en ik een scatologisch mens was die scheten liet.

“Wij hebben alles rond Jezus later vergeestelijkt, maar hij was natuurlijk ook een biologische machine. Je mag niet vergeten dat die groep van Jezus altijd maar hapsnap te eten kreeg. Met zo’n rondtrekkend bestaan ligt het voor de hand dat ze voortdurend maag- en darmproblemen hadden. De apostelen moeten Jezus net zo goed hebben horen snurken, snuiven en winden laten.”

Jezus had ook broers en zussen, schrijft u.

“Dat schrijf ik niet, dat staat zo in het evangelie van Marcus. Alleen heeft de Kerk die details altijd verduisterd. Wie leest het evangelie nog in het oud-Grieks? Niemand toch? In die vertalingen heeft de Kerk handig accenten kunnen verleggen.”

Volgens u is het mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk dat Maria door een Romeinse soldaat werd verkracht, en dat Jezus daarvan de vrucht was.

“De Amerikaanse theologe Jane Schaberg kreeg 20 jaar geleden voor deze stelling nog een bombrief toegestuurd. Terwijl haar theorie eigenlijk een stuk beter te verdedigen valt dan het idee van de onbevlekte ontvangenis.”

Wat ook volledig nieuw is, is uw verhaal dat Jezus Johannes de Doper plagieerde, wat tot ruzie zou geleid hebben. Hoe komt u daarbij?

“Er kwamen heel veel mensen om zich door Johannes te laten onderdompelen in de rivier als reinigingsritueel. Johannes had dit ritueel zelf bedacht, maar hij had er natuurlijk geen patent op.”
“Volgens het vierde evangelie zag Jezus dat Johannes de Doper veel volk trok en begon hij op eigen houtje een beetje verderop ook te dopen. Een rotstreek van Jezus, maar de evangelist Johannes - of mogelijk een latere redacteur - heeft de ruzie elegant proberen toe te dekken door Johannes de Doper te laten zeggen: Hij moet groeien, ik moet krimpen.”