Opleiding praktijkassistent aan hogescholen

Vanaf september 2010 starten de Vlaamse hogescholen met een 1,5 jaar durende opleiding 'praktijkassistent voor de eerstelijnsgezondheidszorg'. Geschoolde assistenten kunnen huisartsen bijstaan bij onthaal, klassement, klaarzetten van medisch materiaal en eenvoudige medisch-technische handelingen zoals het prikken van bloed. Potentieel kunnen er circa 4.000 praktijkassistenten aan de slag. Dat staat in het medische weekblad

de Huisarts

.

ssimons

De nieuwe opleiding speelt rechtstreeks in op het vorige week in het Staatsblad gepubliceerde Impulseo II. Daarmee wil de overheid groepspraktijken financieel aanmoedigen bij de aanwerving van een ondersteunende administratieve kracht.

Tijdens de zomer vergaderden vertegenwoordigers van de hogescholen, het Vlaams kabinet onderwijs, de vier universitaire centra voor huisartsgeneeskunde en van Domus Medica over het project. Volgende week is een nieuwe bijeenkomst gepland. De opleiding (niveau: hoger beroepsonderwijs) mikt op pas afgestudeerden met een diploma secundair onderwijs. Het diploma kan ook in het volwassenenonderwijs gehaald worden, aldus het blad de Huisarts.

4.000 jobs

Gaat alles goed dan is het decreet operationeel vanaf september 2009. Na een voorbereidingsperiode zouden de hogescholen echt uit de startblokken schieten vanaf september 2010. De opleiding duurt 1,5 jaar. Op termijn en potentieel betekent het tewerkstelling voor circa 4.000 mensen.

De bal ligt nu in het kamp van de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (Serv). De Serv dient de opleiding te erkennen en stelt op basis van documentatie verstrekt door Huisarts & Samenwerking (Husam) van Domus Medica een competentieprofiel op.