Gescheiden koppels met kinderen krijgen een pas

Straks krijgen gescheiden ouders met kinderen een co-ouderpas waarmee ze kunnen bewijzen dat ze in co-ouderschap zitten. Senator Guy Swennen (sp.a) heeft daarover een wetsvoorstel klaar. Hij wil ook naar een dubbel domicilie voor de kinderen.

fbaeten

Twee jaar geleden werd het verblijfs-co-ouderschap - de kinderen wonen om de beurt een week bij mama en een week bij papa - ingevoerd als norm na een echtscheiding. De rechter kan er alleen van afwijken in bijzondere omstandigheden.

Maar in de praktijk worden co-ouders vrijwel dagelijks geconfronteerd met allerlei problemen. Zo moeten de kinderen nog altijd officieel gedomicilieerd zijn bij één ouder, en dat brengt onder meer moeilijkheden mee voor alle regelingen waarbij het aantal personen ten laste een rol speelt, en dat zijn er nogal wat. Daarnaast is het soms moeilijk voor de ouders om te bewijzen dat ze co-ouders zijn.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer