Kerkfabriek krijgt huiswerk

Het Hamse gemeentebestuur keurde het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-Lambertus en Sint-Jan niet goed.

De gemeente verwacht van de kerkfabriek een aangepast meerjarenplan in functie van de nieuwe omstandigheden die zich vanaf september hebben voorgedaan”, zegt burgemeester Dirk De Vis (CD&V). “Zo is de kerk van Genebos onlangs dicht gegaan en is ook geen rekening gehouden met de komst van een bedienaar van de erediensten. Daarom klopt het meerjarenplan niet. Komt er niet tijdig een aangepaste versie, wordt het meerjarenplan alsnog automatisch goedgekeurd.” Toch wil de gemeente de kerk niet zonder geld zetten. “Daarom keuren we wel het budget 2008 goed”, aldus nog De Vis. “De gemeentelijke bijdrage voor 2008 bedraagt bijna 18.000 euro.”

Inwoners van Ham kunnen subsidies aanvragen voor het aanbrengen van groendaken. “Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaamse Gewest moeten de subsidieregelingen rond rationeel watergebruik hernieuwd”, aldus De Vis. “De subsidiedossiers worden afgehandeld en betaald door Infrax. Door de subsidieregeling in een gemeentelijk reglement onder te brengen, kunnen ook nog gewestelijke subsidies aangevraagd worden.”

Ham gaat proberen om de gronden aan te kopen achter de sporthal in Oostham op de hoek met het Heldenplein. Vlaams Belang vroeg zich af of de gronden al verworven zijn. “We hebben hierover al een principebeslissing goedgekeurd en volgende maand moet hiervoor nog een begrotingswijziging op de gemeenteraad komen”, aldus burgemeester De Vis. “Nadien is het de bedoeling om deze gronden te verwerven. De procedure is al gestart.”

DiMa

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer