Veel straatnaamwijzigingen

De zitting opende met het in acht nemen van een minuut stilte voor mevrouw Marleen Ruymen, onderwijzeres aan de GBS De Kleurenboom, die recent overleed na een slepende ziekte.

De raad keurde investeringen goed voor een rationeler energiegebruik in de gemeentelijke basisschool in Montenaken. De verwarmingsinstallatie zal worden vernieuwd en er worden fotovoltaïsche panelen geplaatst. De werken zijn begroot op 165.000, 70% wordt betoelaagd.

Het princiepsbesluit van een vorige zitting om als eerbetoon aan de gewezen burgemeester de Lindestraat in Mielen-Boven-Aalst te hernoemen in de René Houbeystraat werd afgevoerd. Tijdens het openbaar onderzoek werd een petitie ingediend door 15 gezinnen uit de Lindestraat die bezwaar maakten tegen de straatnaamwijziging. Als alternatief zal de toekomstige weg die moet worden aangelegd ter ontsluiting van de nieuw te realiseren woonwijk vanaf de Bronstraat naar René Houbey verwijzen.

Dit voorstel komt tegemoet aan de visie van de CD&V-fractie die zich verzet tegen het hernoemen van straten, maar voorstelt de namen van de gewezen burgemeesters toe te kennen aan nieuwe straten. De andere voorgestelde straatnaamwijzigingen werden door de meerderheid definitief goedgekeurd, CD&V en Open VLD onthielden zich. Het gaat om het wijzigen van een deel van de Hoogstraat in Vorsen in de Joseph van Hamontstraat, een deel van de Thewitstraat in Borlo in de Joseph Retrostraat en de Kapelstraat in Kortijs in de Paul Snyersstraat.

ErRe

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer