Boetes eigenaars loslopende dieren

Vorig jaar moest de politie bijna 200 keer uitrukken voor loslopende dieren in Hechtel-Eksel. Omdat zeker loslopende grote exemplaren de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen, keurde de gemeenteraad eenparig een retributireglement voor de opvang, verzorging en bewaring van deze dieren.

Het bedrag voor kleine dieren wordt vastgelegd op 50 euro, als het gaat om bijvoorbeeld katten en honden. Als de ‘dierenvanger’ van de vzw Dieren Onderweg bijvoorbeeld moet uitrukken voor een loslopend paard, dan rekent de gemeente 70 euro aan. Jacky Snoeckx op de oppositiebanken bemerkte dat op het terrein misschien wel eens discussie kon ontstaan wat nu bij de grote en kleine dieren wordt gerekend.

Ook kwam het bestek en de raming ter sprake van de opmaak van een inrichtingsplan voor de Grootste Zandbak van Vlaanderen. De bedoeling is dat niet langer het strand aan de Belgische kust, maar een stuk Hechtels duinengebied deze wervende slogan meekrijgt. De kostenraming hiervan bedraagt 19.750 euro. De oppositie wees op de vaagheid van het concept en zag niet echt in hoe de horeca baat kan hebben bij dit initiatief. Ze stelde zich ook vragen bij het horecagedeelte dat wordt voorzien aan de ‘Zandbak’ zelf.

“Er komt geen permanent horecagebouw, het blijft een natuurgebied. De uitbaters ervan kunnen gezinnen doorverwijzen die in de gemeente iets willen eten aan het einde van de dag”, verduidelijkte schepen Marc Van Dyck (CD&V). Naast de gemeente is ook het Agentschap voor Natuur en Bos medefinancier.

GVB

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer