700 handtekeningen voor behoud dorpsbieb

Op 1 september gingen de deuren van de deelbibliotheken in Rekem en Veldwezelt dicht. Het Rekemse verenigingsleven is niet akkoord. Morgen overhandigen de actievoeders in de hoofdbibliotheek 700 handtekeningen voor het behoud van de ‘dorpsboekerijen’ aan schepen Marc Curvers, onder meer bevoegd voor Cultuur.

Verder onderzoeken KWB, Gezinsbond, ACV, KAV en OKRA hoe en of ze de sluiting van de biebs opnieuw als punt aan de agenda van de gemeenteraad kunnen toevoegen.

Bart Gerets : “We blijven ijveren voor het behoud van onze dorpsboekerij. Een laagdrempelige, lokale bibliotheek kan een ruim takenpakket aan. Naast het uitlenen van boeken en audiovisuele materialen kan de bibliothecaris vergaderlokalen en materialen van de uitleendienst reserveren en de voorverkoop van tickets voor culturele manifestaties organiseren. Zo kunnen ook minder mobiele mensen en zij die geen internet hebben, volwaardig aan het gemeenschapsleven deelnemen.”

Misnoegd

Hoewel de inwoners van Rekem en Veldwezelt met het openbaar vervoer naar de hoofdbibliotheek kunnen, geldt dat volgens de protesteerders niet voor jonge kinderen. Bart Gerets: “Kinderen tot pakweg 12 jaar op hun fietsjes naar Lanaken laten rijden is uit den boze. Zij kunnen wel veilig naar de lokale bieb. Bovendien zullen de scholen door de kosten van het busvervoer minder vaak naar de bibiotheek trekken. De 700 ingezamelde handtekeningen en ook de vele raamaffiches in Veldwezelt bewijzen dat een dorpsbibliotheek niet weg te denken valt in de dorpskernen. Dat de gemeente de vrijgekomen ruimtes aan verenigingen ter beschikking stelt, vinden we een doekje voor het bloeden. Er is op z’n minst een hoorzitting nodig om de échte behoeften te peilen.”

GK

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer