Parlementslid John Vrancken stapt over van VB naar LDD

Print
Parlementslid John Vrancken stapt over van VB naar LDD

Parlementslid John Vrancken stapt over van VB naar LDD

Vlaams parlementslid John Vrancken stapt over van Vlaams Belang naar Lijst Dedecker. Hij heeft dat vrijdagavond aan zijn naaste medewerkers laten weten. Vrancken voelt zich niet meer thuis bij Vlaams Belang omdat de meeste parlementsleden hun individueel belang laten primeren op dat van de partij. Daardoor kan hij niet langer functioneren.

Vrancken noemt zijn keuze voor LDD “logisch”, omdat hij wel nog aan politiek wil doen en omdat het programma van LDD nauw aansluit bij dat van Vlaams Belang: Vlaams, liberaal met sociale correcties, streng asiel- en immigratiebeleid... met als voornaamste verschilpunt dat LDD dit alles op een aanvaardbare en menselijke manier uitdraagt.

“Onderkruiperij”

John Vrancken stapte zelf naar Jean-Marie Dedecker. Van hem wordt verwacht dat hij nu mee LDD op de Limburgse kaart zet. Hij kreeg géén verkiesbare plaats toegezegd. Bij Vlaams Belang was hem die wel al toegezegd, daar zou hij volgend jaar de tweede plaats krijgen na Linda Vissers.

Vrancken wilde twee jaar geleden al opstappen bij Vlaams Belang. Hij had het moeilijk met de gang van zaken binnen de partij. Voorzitter Frank Vanhecke kon hem toen overtuigen om te blijven, hij zou een oplossing zoeken voor de Limburgse problemen. Dat werd de opdeling van de provincie in drie subregio’s om de kemphanen uit elkaar te halen.

“Maar het mocht niet baten”, zegt John Vrancken in een gesprek met Het Belang van Limburg, “de stammentwisten houden aan.”

Hij stelt ook vast dat de meeste parlementsleden meer met zichzelf dan met de partij bezig zijn: “Onderkruiperij, achterbaksheid, geraffineerde stemmingmakerij, alles is goed om zichzelf in de schijnwerpers te werken. De partijtop blijft hier blind voor, trekt de schouders op wanneer iemand aan de alarmbel trekt.”

Gezond boerenverstand

Volgens John Vrancken gaat Vlaams Belang ten onder aan de eigengereidheid van het merendeel van haar mandatarissen. Hierdoor ontstaat een sfeertje dat contraproductief werkt voor mandatarissen die wel begaan zijn met hun job en hun doelstellingen.

Uiteraard rekent Vrancken zichzelf tot deze laatste categorie. Hij vindt van zichzelf dat hij hard werkt, hij wil dat blijven doen en hij denkt dat hij dat het beste kan door over te stappen naar LDD.

John Vrancken: “Ik hoef mijn politieke idealen niet te verloochenen omdat het partijprogramma van LDD nauw aansluit bij dat van Vlaams Belang: Vlaamse onafhankelijkheid, gezond rechts boerenverstand, een liberale maatschappijvisie met de nodige sociale correcties, een correcte en harde aanpak van de criminaliteit, een strikt immigratie- en asielbeleid. Het voornaamste verschilpunt is dat LDD dit alles op een aanvaardbare en menselijke manier uitdraagt.”

Vrancken riskeert dat men hem van opportunisme beschuldigt, dat hij naar LDD overstapt om zijn zitje in het Vlaams parlement veilig te stellen. Maar hij wijst dit van de hand.

“Bij de verkiezingen van juni volgend jaar zou ik de tweede plaats krijgen op de Limburgse lijst van Vlaams Belang. Dat was me toegezegd. De tweede plaats is een verkiesbare plaats. Daarvoor moet ik het dus niet doen.”

LDD op de kaart

En welke plaats krijgt hij bij LDD? Vrancken weet het niet: “Wat de mensen absoluut moeten weten, is dat ik zelf naar Jean-Marie Dedecker ben gestapt. Om de redenen die ik al aanhaalde. Ik heb hem géén plaats gevraagd, hij heeft mij niets beloofd.”

Jean-Marie Dedecker bevestigt: “Men zegt vaak dat ik mensen vraag om over te stappen. De waarheid is dat ik nog maar twee keer zelf iemand heb gevraagd: Georges Lenssen nadat ik een signaal had gekregen dat hij misschien wel geïnteresseerd was en de dochter van Marleen Govaerts. Ik heb John niet gevraagd, hij is naar mij gestapt. Ik heb één week bedenktijd gevraagd. Ik wil niet dat LDD een opvangtehuis wordt voor misnoegde parlementsleden die op zoek zijn naar jobzekerheid.”

Waarom hij dan wél ja zei tegen Vrancken? “Omdat hij na Jan Peumans misschien wel het hardst werkende Vlaams parlementslid is, omdat we beiden echte liberalen zijn, omdat ik ervan gecharmeerd was dat hij niets vroeg én omdat we met John nu ook in Limburg LDD op de kaart zetten.”

Op die kaart staan momenteel zes Limburgse gemeenten met een LDD-afdeling. Volgens de nieuwe provinciale secretaris Guy Geens moeten er daar tien bijkomen tegen eind dit jaar.

Jean- Marie Dedecker: “Limburg blijft toch een speciale provincie. Er is veel interesse voor LDD. Maar de mensen hebben precies schrik om zich te outen, ze willen wachten tot kort voor de verkiezingen. Maar dan ga je wat zien.”

Eric DONCKIER