Twee wetsvoorstellen tegen Blood and Honour

De neonazistische groepering Blood & Honour blaast zaterdag verzamelen in de regio Antwerpen. De meeting zorgt voor opnieuw voor een roep naar een verbod op de privé-feestjes. Momenteel zijn er twee wetsvoorstellen ingediend die Blood and Honour willen verbieden. David Geerts (sp.a) wil deze groepen behandelen als een privémilitie, Geert Lambert wil ze verbieden.

bsouffreau

Beide voorstellen bevatten echter lagere straffen dan die nu al in de antiracismewet staan voor dezelfde overtredingen. De straffen die Geerts voorstelt zijn drie keer lager, de straffen die Lambert voorstelt zelfs veertig keer lager.

Bovendien hebben de voorstellen ook ongewenste gevolgen. Zo verbiedt Lambert – door zijn formulering – alle godsdiensten. De huidige racismewet biedt nu al heel wat mogelijkheden om neonazigroepen te bestraffen en te ontbinden, ook als zij hun gedrag in niet-openbare ruimtes ten toon spreiden.

Samenscholingsverbod

De burgemeester kan overigens een samenscholingsverbod uitvaardigen waardoor de aanhangers van Blood and Honour voor 12 uren kunnen worden opgepakt. Zelfs zonder zo’n verbod kan de politie iedereen die een misdrijf voorbereidt dat de openbare orde ernstig in gevaar brengt, oppakken.

Over de wettelijke initiatieven tegen Blood and Honour én over wat momenteel, zowel strafrechtelijk als preventief, al kan ondernomen worden tegen neonazigroepen, heeft Gazet van Antwerpen-journalist John De Wit

geschreven.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer