Versnelde bouw rusthuizen stokt wegens papierberg

De versnelde bouw van rusthuizen stokt. Omdat Welzijnsminister Steven Vanackere (CD&V) eerst duidelijkheid wil over de 53 dossiers uit 2005, moeten alle dossiers die nadien werden ingediend, wachten, ook al zijn ze helemaal in orde.

bsouffreau

Het Vlaams Instituut voor Persoongebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidieert de bouw, verbouwing of uitbreiding van niet-private rusthuizen voor 60%. Wegens geldgebrek duurde het in 2004, bij het aantreden van deze Vlaamse regering, 9 jaar voordat een subsidieaanvraag werd goedgekeurd.

Daarom werd op 1 september 2006 met de ‘alternatieve financiering’ gestart: in de plaats van de 60% subsidies in één keer uit te keren op het moment dat het geld voor handen was, krijgen goedgekeurde bouwdossiers nu jaarlijks een subsidieschijf uitbetaald, en dit tijdens een periode van 20 tot 30 jaar. Met dit systeem moet de wachtlijst eind dit jaar volledig zijn weggewerkt.

Geen goedkeuring meer

“Vandaag zien we dat initiatiefnemers die na 1 november 2006 een subsidieaanvraag hebben ingediend, niet kunnen beginnen bouwen, ook al zijn ze reglementair in orde en hebben ze de nodige administratieve lijdensweg begaan”, zegt Vlaams parlementslid Els Robeyns (sp.a).

Aangeboden door onze partners