Huisvuilbelasting verdwijnt, geen belasting in de plaats

Meeuwen-Gruitrode treedt toe tot het lokaal pact met de Vlaamse regering. Voor die instap ontvangt de gemeente 1.261.100 euro.

Dat geld wordt gebruikt om de gemeenteschuld verder af te bouwen. Als tegenprestatie wordt de huisvuilbelasting in 2009 niet geïnd. Om dat financiële verlies te compenseren, komt er in tegenstelling tot andere gemeenten nog geen vervangende belasting.

“Het lokaal pact laat toe onze schuldafbouw te versnellen. In de gewone dienst beschikken we over 150 000 euro extra”, zegt schepen van Financiën Johan Bongaerts (CD&V). Als tegenprestatie engageert het bestuur zich om de forfaitaire huisvuilbelasting af te schaffen voor het dienstjaar 2009. Hoe de gemeente de minderinkomsten - 347.000 euro per jaar - gaat recupereren, is niet duidelijk. ”We bekijken of dat nodig is, en onderzoeken hoe we dat aanpakken.”

• Er komen vrijliggende fietspaden in Ellikom, langs de N73, ter hoogte van de Grote Baan. Ook in Neerglabbeek, langs de N771, aan de Weg naar Opoeteren ter hoogte van de aansluiting van de Groenstraat richting Gruitrode en Opoeteren, komen er een fietspaden. Tot slot wordt de aansluiting van de bestaande fietspaden tussen Gruitrode en Opglabbeek afgewerkt. Daar zijn langs de N730 ter hoogte van de Groenstraat tot aan de Campstraat vrijliggende fietspaden die aansluiten op de rijweg. De gemeente stelt een ontwerper aan.

RDr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio