Bocholt stapt uit Ons Eigen Huis en Voorzienigheid

De nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet uit Genk gaat de aandelen overnemen die de gemeente Bocholt heeft in de sociale kredietmaatschappijen nv Ons Eigen Huis uit Neerpelt en nv De Voozienigheid uit Maaseik.

Volgens het Bocholtse gemeentebestuur past een verdere participatie in sociale kredietmaatschappijen niet meer bij de huidige kerntaken van een modern gemeentebestuur. “Daarom gaat de gemeente in op een aanbod van de nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet uit Genk. Dat neemt de aandelen over voor een totaalbedrag van 43.379 euro”, zegt schepen Jan Schrijvers (NU).

• De gemeente start in augustus met de herinrichting van de Reppelerweg tussen het kruispunt met de Galgenbergstraat-Leliestraat en de kerk van Reppel. De 3de fase van de heraanleg gaat over het uitbreken en vermalen van de betonweg. “Die betongranulaten worden opnieuw gebruikt als fundering voor de nieuwe asfaltweg. Tussen de rijweg en het fietspad komt een haag. De kostprijs voor de herstelling van de 3de fase van de Reppelerweg wordt geraamd op 116.800 euro”, zegt schepen Jos Claessens (NU).

• In de woonwijken Watertorenstraat in Kaulille en Dorperveld in Bocholt komen er voetpaden en groenstroken. De totale kostprijs voor die werken wordt geschat op 790.850 euro. Het gemeentelijk aandeel in de kosten bedraagt 88.330 euro.

RDr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio